Mesleğimizin En Köklü Derneği...
ENGLISH
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
Turkish Veterinary Medical Society
HAKKIMIZDA
VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, veteriner hekimler arasında ve ülke genelinde toplumsal dayanışmayı sağlayarak; mesleki,ekonomik,sosyal ve kültürel etkinlik göstererek,bir yanda meslektaşlarımızın özlük haklarının savunuculuğunu yaparken, diğer yandan da ülke hayvancılığının gelişmesini sağlamak,ayrıca hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak insan sağlığının koruyuculuğunu yapmak ve hayvan refahının savunucusu olmaktır.