Mesleğimizin En Köklü Derneği...
ENGLISH
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
Turkish Veterinary Medical Society
HAKKIMIZDA
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 69. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Genel Başkan
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1970 yılında mezun oldu. Kastamonu Veteriner Müdürlüğünde 9 ay süre ile merkez veteriner hekimi olarak görev yaptı. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Kürsüsünde asistan olarak akademik yaşamına başladı. Aynı fakültede 1976 Mayıs ayında doktor, 1981 Kasım ayında Doçent ve 2 Mart 1988 tarihinde ise Profesör unvanlarını aldı. Evli ve 2 çocuk babası olup, halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta.
Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL
Genel Sekreter
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1973 yılında mezun oldu. 1982 yılında besin kontrolü ve teknolojisi dalında uzmanlığını yaptı. Et ve Balık Kurumu Bursa Et Kombinası’nda çalışırken 1986 yılında kamudaki görevinden istifa ederek günümüze kadar mesleki konularda çeşitli kuruluşlarda çalışan ve idareci olarak görev yaptı. Halen danışman olarak özel sektördeki görevine devam etmekte. Evli ve iki çocuk babası.
Uzm. Vet. Hekim Aydın USLU
Sayman
1978 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Burdur, Diyarbakır, Afyon, Bingöl kombinalarında çeşitli birimlerde çalıştı. 1989 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü’nde göreve atandı. 2001 yılında Et ve Balık Ürünleri A.Ş’ ye geçti ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2003 yılında memuriyetten emekli oldu. Evli ve 2 çocuk babası.
Vet. Hekim Cevat SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi
1955 Ordu – Kumru doğumlu. Şubat 1981’de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Kars- Kağızman, Giresun –Piraziz ilçe müdürlükleri, Giresun Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Giresun İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babası.
Vet.Hek.M. Çağlayan ÇAY
Yönetim Kurulu Üyesi
2002 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl kanatlı sektöründe ORTAV Organize Tavukçuluk ve Yem San. Tic. A.Ş.de satış yönetmeni olarak başladığı çalışma yaşamı, aynı şirkette genel müdür olarak devam etmekte. Ayrıca Polatlı ilçesinde tarımsal üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmakta. Evli ve iki çocuk babası.
Araş.Görevlisi Aytaç ÜNSAL
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı’nda 2012 yılında Yüksek Lisans, 2013 yılında Doktora programına başlayan Aytaç Ünsal, aynı Anabilim Dalı’nda 2014 yılından itibaren Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Prof.Dr. Fatma Seda ORMANCI
Yönetim Kurulu Üyesi
1975 Ankara doğumlu. 1988 Yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi bölümünde akademik personel olarak çalışmaktadır. Evli 2 çocuk annesi.