Başkandan Mesaj

Veteriner hekimler derneği olağan genel kurulu  6.nisan .2019 tarihinde gerçekleştirilmiş, sizlerin güven ve teveccühleri ile 71.dönem yönetim kurulu,denetleme kurulu ve onur kurulu  yedek  meslektaşlarımızda dahil olmak üzere  oy birliği ile seçilmiş bulunmaktadır.

Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL

Devamını Oku

Tarihçe

1930'dan Günümüze

6 Şubat 1930 tarihinde İstanbul’da “Türk Baytarlar Cemiyeti” adı ile kurulan Veteriner Hekimler Derneği, daha sonra 1934 yılında Tarım Bakanlığının ve Veteriner Fakültesinin Ankara’da bulunması nedeniyle başkente taşınmıştır. Derneğimiz kurulduğu yıldan bu güne çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu bağlamda mesleğin ve ülke hayvancılığının sorunlarının çözülmesine yönelik politikaların üretilmesine önemli katkı sağlamış, 1954 yılına kadar mesleğimizi tek başına temsil eden sivil toplum örgütü olarak görev yapmıştır.

Daha sonra 1954 yılında yürürlüğe konan 6343 sayılı yasa ile “Türk Veteriner Hekimleri Birliği”nin kurulmasına kadar geçen sürede mesleğimizle ilişkin mevzuatın hazırlanması ve çıkarılmasında önemli görevler üslenmiştir. Veteriner Hekimler Derneği söz konusu yasa ile “Türk Veteriner Hekimleri Birliği”nin kurulması ve yapılandırılması aşamasında 3 ay süre ile görevlendirilmiş ve bölge odalarının kurulacağı yerlerin belirlenmesi ve büyük kongrenin toplanmasında yetkili kılınmıştır.

Devamını Oku