Dr. Nasıf ALDEMİR

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1983 yılında mezun olmuştur. Van 100.Yıl Üniversitesi’nde 1984 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1984-1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. Mayıs 1991’e kadar Dr. Araş. Gör. olarak çalışmıştır. Ardından Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde göreve başlamıştır. Halen bu göreve devam etmektedir. 1995 yılında kurulan Dost Hayvan Sağlığı Limited Şirketi’nin ortağı olan Aldemir, evli ve iki kız babasıdır.