KANAL D TELEVİZYONU HABER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

KANAL D TELEVİZYONU HABER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

Sayı  : M.E.600.01 / 104                                                                                                                   21.12.2020

Konu: Yayın Hizmetleri İlkeleri Hk.

 

 

 

 

                                                                       KANAL D TELEVİZYONU

                                                                HABER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                  

20.12.2020 tarihinde hafta sonu haber programında yapılan yayınızda “Samsun’da emekli bir öğretmen 71 yaşında veteriner oldu” vurgusu ile yapılan görsel yayınınız son derece araştırmadan uzak aynı zamanda bilgi eksikliğine dayanmaktadır.

Sizlere önce veteriner hekimliğin ne olduğunu ve nasıl veteriner hekim olunacağını hatırlatmak isterim.

Veteriner hekimlik eğitimi, lise sonrası üniversite giriş sınavı ile yeterli fen puanı kazanılması sonucu başlar ve 5 yıl süre ile lisans üstü eğitim görülerek anatomi, fizyoloji, parazitoloji, mikrobiyoloji, patoloji, cerrahi, dahiliye, genetik, farmakoloji ve toksikoloji, doğum ve jinekoloji, viroloji, gıda hijyeni ve teknolojisi, zootekni ve hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, reprodüksiyon ve sunii tohumlama, biyokimya, histoloji ve embriyoloji, veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji gibi sağlığa müdahale de temel kaynak olan derslerin teorik ve pratik uygulamalar ile kazandırılan bir eğitimdir.

5 yıl süre ile teorik, pratik, staj ve intörn çalışmalarını başarıyla tamamlayanlar veteriner hekim ünvanı ile mezun olurlar. Ancak bu bilgi ve uygulama eğitimi ve çalışma displinini almış kişiler mesleğini icra hakkına sahip olurlar. Yani, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde yetki sadece ve sadece veteriner hekimlere ait olup bu teşhis ve tedavinin veteriner hekimlik eğitimi ve veteriner hekim ünvanını almamış kişilerce uygulanması suçtur.

Hal böyle iken emekli bir öğretmenin açık eğitim yolu ile aldığı 2 yıllık veteriner laborant eğitimi belgesi ile veteriner hekimlerin yetki ve sorumluluğuna ait konularda suç teşkil eden işlevlerde bulunması ve bununla ilgili programınızda üstün bir başarı gibi kamuoyuna lanse edilmiş oluşu suç ve suçluyu övme kapsamına girmektedir.

Ayrıca sizlerin de bilgisi dahilinde olduğu gibi 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında ki kanun’un 3.bölüm YAYIN HİZMETLERİ İLKELERİ  8. madde

(I) ve (L)  bentleri açıkça;

(I) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur

(L) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik edemez.

Nasıl ki pedagoji eğitimi almamış bir kimsenin öğretmenlik yapması yasa ve usullere aykırı ise, üniversite, devlet veya özel hastaneler de görev yapan laborantların  hekimin yetki ve sorumluluğunda hastalıklara teşhis koymak veya tedavi önermeleri de yasa ve usullere aykırı olduğu gibi, veteriner hekim olmayan hiç kimsenin hayvan sağlığı ile ilgili olarak teşhis ve tedavisi yapma gibi yetkisi yoktur. Buna rağmen teşhis ve tedaviye yelteniyorsa suç işlemektedir.

Bu bağlamda yayın hazırlayıcıları özellikle mesleklerle ilgili haberlerde son derece dikkatli olmaları, gelen haberleri incelemeden ya da ilgili meslek hakkında bilgi toplamadan yayına girmeleri son derece yanlıştır.

Esasen, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)  bu konuda özellikle meslekleri ilgilendiren haberlerde son derece titiz davranılması, araştırma yapılmadan kamuoyunu yanıltıcı bilgiler verilmemesi konusunda yayın kuruluşlarını uyarmıştır.

Özetle; kanalınızın ilgili yayın kanalında veteriner hekimlik mesleğini 2 sene uzaktan mektup ile pratikten yoksun,  güya eğitimle özdeş tutan yayınızda gerekli düzeltmenin yapılmasını, böylelikle yayınınız kanalı ile rencide edilen veteriner hekim camiasından özür dilenmesini beklemekteyiz.

 

                                                                                                                                             Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL

                                                                                                                                                        Genel Başkan

                                                                                                                                                  Yönetim Kurulu Adına