Ortak Basın Açıklaması

Ortak Basın Açıklaması

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 

 

COVİD 19 pandemisi;  insan, hayvan ve çevre sağlığı konularında çalışan farklı disiplinlerin işbirliğine dayanan, ulusal ve global düzeyde ideal sağlık koşullarını elde etmeyi amaçlayan “tek sağlık” konseptinin önemi bir kez daha öne çıkarmıştır.

 

Küresel ticaretin gelişmesi, seyahat imkanlarının artması, insan- hayvan temasının fazlalaşması ve küresel iklim değişiklikleri bulaşıcı hastalıklar için uygun zeminler yaratmıştır. 

 İnsanları enfekte ettiği bilinen 1415 hastalık etkeninin yüzde 61'i hayvanlardan gelmektedir. Son 50 yılda ortaya çıkan ve ülkemizi de kasıp kavuran AİDS, KKKA, Batı Nil Virüsü salgını, Kuş Gribi, Domuz Gribi, SARS, MERS ve en son COVİD-19 pandemisi direk hayvan kaynaklı salgınlardır. Ayrıca ülkemizde görülen artık hayatımıza rutin hastalıklar kapsamında değerlendirilen, toksoplazmozis, hidatidozis, kuduz, burucellozis, şarbon ve ruam gibi nice zoonozlar sürekli olarak hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır.

 Özellikle insanların beslenmesinde önemli protein kaynağı olan hayvanlarımız dönem dönem şarbon, veba, influenza gibi salgınlara maruz kalmakta gıda kaynaklarımız olumsuz etkilenmektedir. Sağlıklı insan için sağlıklı gıda ve sağlıklı çevre olmazsa olmaz koşullardır.

COVİD-19 pandemisi sırasında, Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde oluşturulan beşeri ve veteriner hekimlerden oluşan Bilim Kurulu görevini layığı ile yerine getirmeye çalışmaktadır.

 Biz Türk Veteriner Hekimleri olarak salgın sonrası bu bilim kurulunun daha da geliştirilerek, Tek Sağlık Konseptine uygun bir yapılanma içine girmesini temenni etmekteyiz.

  1. yy Türkiye'si, dünyanın önde gelen ülkelerindeki gibi, veteriner hekimlik mesleğinin, viral, bakteriyel, protozoal vb diger salgınlardaki engin bilgi ve tecrübelerinden de yararlanılacağı global düzeyde Sağlık Hizmetlerine kavuşması için devletimizin bu faydalı yapıyı kuracağına inancımız sonsuzdur.

Bu noktada veteriner hekimler olarak üzerimize düşen her görevin sahip ve takipçisi olacağımızı İlgililere ve kamu oyuna saygıyla duyururuz.

 

Belediye Veteriner Hekimleri Derneği      Serbest Veteriner Hekimler Derneği

 

                                            Veteriner Hekimler Derneği