VHD GIDA ETİKETLERİNDE YAPILACAĞI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 15.12.2020 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

VHD GIDA ETİKETLERİNDE YAPILACAĞI DÜŞÜNÜLEN  DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 15.12.2020 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
            VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN
                  GIDA ETİKETLERİNDE YAPILACAĞI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN
             15.12.2020 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
Bilindiği gibi, trans yağlar hayvan vücudunda doğal olarak üretilen doymamış yağ asitleridir. hayvanların sindirim sisteminde bulunan bakteriler tarafından doğal olarak üretilir ve hayvansal ürünlerden et ve sütte insan sağlığına zarar vermeyecek miktarlarda tüketilir.
Doğal yolların dışında kalan trans yağlar endüstriyel olarak sıvı haldeki bitkisel yağların hidrojenle katı hale getirilmesiyle elde edilir.
Endüstriyel trans yağlar sağlık açısından son derece tehlikelidir, zira mutfaklarda kullanılan margarin, paketlenmiş hazır gıdalar,  pastahanelerde üretilen pastalar, çikolata, kek, gofret, kurabiye, krakerlerin yanı sıra fırınlanmış ürünlerde bulunmaları  bu ve benzeri ürünlerin özellikle çocuklar tarafından aşırı tüketimi nedeniyle obeziteden tutun kalp hastalıkları, insülün direnci, hipertansiyon, gibi tehlikeli hastalıklarda tetikleyici rol oynarlar. Üretim maliyetini düşürdüğü ve ürünlerin dayanma sürelerini artırdığı, kızartma yağının yoğun kullanıldığı işletmelerde kızartma yağlarının tekrar tekrar kullanılabilmesini mümkün kıldığı için bu tarz üretim yapan işletmeler tarafından tercih edilirler. Bu nedenle 90’lı yıllardan başlayarak Avrupa ülkelerinde hayvansal trans yağların dışındaki endüstriyel trans yağların kullanılmalarına limit getirilmek böylelikle tüketici sağlığını korumaya yönelik hamleler başlamış ve son yıllarda halen %2 oranında olan üst limiti aşmamak üzere kullanılmasına müsaade edilen trans yağların üretimden kaldırılması yolunda çalışmalar yapılmaktadır.Tüketici haklarından olan bilgi edinme hakkına istinaden gıdaların etiketlerinde trans yağ yüzde oranının belirtilmesi zorunludur.  07.05.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve belirli diğer öğelerin eklenmesi hakkında yönetmelik” te;
“Hayvansal kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağ dışındaki trans yağlar, perakende işletmelerde arz edilen gıdalar ile son tüketiciye sunulan gıdalarda trans yağ miktarı toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemez hükmüne uygun olmayan gıdalar 31.12.2020 tarihinden sonra tüketiciye arz edilemez hükmü vardır.
Aynı yönetmelikte gıda etiketlerinde trans yağ oranı %1 i geçen gıdalar için etiket te beyan zorunluluğu bulunmasına karşın  bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair hazırlandığı yolunda duyumlar aldığımız taslakta gıda etiketlerindeki trans yağ oranı bildirilme zorunluluğunun kaldırılmasına gidileceği gibi halk sağlığı açısından son derece tehlikeli bir yol açacağı endişesini yaşamaktayız.
Ülkemizde halen nışasta bazlı şeker (mısır şurubu) kullanılmasıyla yaşanan veya ileride ortaya çıkacak sağlık sorunları ile mücadele etmek gibi bir sorumluluk varken bu kez de gıda etiketlerinde trans yağ oran bildirim zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili taslak çalışmasından vaz geçilmesi gerektiğine inanıyor ve talep ediyoruz.
                                                                                                                Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL
                                                                                                                            Genel Başkan
                                                                                                                     Yönetim Kurulu Adına