Bültenler

Veteriner Hekimler Derneği Bülteni


ISSN: 1309 - 1395
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın

Veteriner Hekimler Derneği Adına Sahibi:

Dr. Gülay ERTÜRK

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN

Editör
Prof. Dr. Şükrü GÜRLER

Yardımcı Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN
Vet. Hek. Elif ÇETİN
Doç. Dr. Ali YİĞİT
Doç. Dr. Ahmet Cumhur AKIN
Dr. Can  ÇOKÇALIŞKAN
Vet. Hek. Hüsniye DİRİCAN
Vet. Hek. Tunca UZUN

Yönetim Yeri:
Veteriner Hekimler Derneği,
Ziya Gökalp Caddesi, No:16/7 Çankaya / Ankara
Tel: 0312 431 6274
https://veteriner.org.tr/tr/bulten

 

2023 Sayı 23

2022, Sayı 22

2022, Sayı 21