Bültenler

Veteriner Hekimler Derneği Bülteni


ISSN: 1309 - 1395
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın

Veteriner Hekimler Derneği Adına Sahibi:
Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL

Editör Kurulu:
Doç. Dr. Doğukan ÖZEN
Doç. Dr. Seçkin SALAR
Dr. Öğr. Üyesi Koray TEKİN
Arş. Gör. Dr. Caner BAKICI
Arş. Gör. Dr. Bahar ONARAN ACAR
Vet. Hek. Barış BATUR
Vet. Hek. Özlem ÜNCÜ

Yönetim Yeri:

Veteriner Hekimler Derneği,
Ziya Gökalp Caddesi, No:16/7 Çankaya / Ankara
Tel: 0312 431 6274