Dernek Başkanımız ve Yönetim Kurulu

Dr. Gülay ERTÜRK
Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı
Vet. Hekim Mücteba BİNİCİ
Vet. Hekim Mücteba BİNİCİ
Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri
Vet. Hekim Mehmet BÜLBÜL
Vet. Hekim Mehmet BÜLBÜL
Veteriner Hekimler Derneği Saymanı
Dr. Nasıf ALDEMİR
Dr. Nasıf ALDEMİR
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Uzm.Vet. Hekim Elif ÇETİN
Uzm.Vet. Hekim Elif ÇETİN
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN
Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Uzm.Vet. Hekim Hüseyin Dede
Uzm.Vet. Hekim Hüseyin Dede
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi