2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi

2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi

Türkiye de Veteriner Hekimlik Mesleğinin örgütlenmesinde Temel Taşı olan Veteriner Hekimler Derneğini temsilen huzurlarınızdayım.

                Cumhuriyetin İlanından sonra  6 şubat 1930 tarihinde İstanbul’da Türk baytarlar Cemiyeti (şimdiki adı Veteriner Hekimler Derneği) kuruldu. Daha sonra Ankara’ya taşındı. Mesleğin ve hayvancılığın gelişmesinde katkılar sağladı. Dernek 1954 yılına kadar mesleği temsil eden tek kuruluş oldu. 1954 yılında yürürlüğe giren 6343 sayılı Yasa ile Türk Veteriner Hekimler Birliği kuruldu. Veteriner Hekimler Derneği, Birliğin kurulması aşamasında, odaların kurulacakları yerleri belirlenmesinde ve büyük genel kurulun toplanmasında resmi olarak görevlendirildi. O günden bugüne ve bugünden sonra da Veteriner Hekimler Derneği Veteriner Hekimlik mesleğine hizmetlerine devam edecektir.

                2. Sokakhayvanları Refahı Kongresine Katkı Sunmak Amacı İle Önerilerimiz;

                1- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu adının değiştirilerek “Hayvan Hakları Kanunu”  ve Hayvan Hakları Kanununun, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi İlkelerine Uygun olması (Hayvanların; Mal-Mülk görülmesi, deneylerin meşrulaştırılması, sahiplerinin değil hayvanların bazı türlerinin tehlikeli olduğu, hangi koşullarda öldürüleceği gibi)

                2- Sahipsiz hayvanlar için önerilen doğal hayat parklarının hayvanları ölüme götüren tecrit yerleri olduğunu, Doğal hayat parkları yerine ülkemize özgü site sahipli sokakköpekleri barınmaevleri gibi projelerin hayata geçirilmesi (bu proje sonraki oturumda detaylı anlatılacak),

                3- Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirmenin tek merkezden kontrol edilebilmesi için “Sokak Köpeği Popülasyon Yönetim Merkezi” nin oluşturulması,

                4- Trafik kazalarında yaralanan hayvanlar ile ilgili Trafik Sigortalarında gerekli düzenlemeler yapılarak tedavilerinin sigorta tarafından karşılanması,

                5- Pet Shoplarda hayvan satışının yasaklanması ya da çok sıkı denetlenmesi, Kanunda hayvanların mal olduğu anlamına gelen “Süs Hayvanı” ibaresinin kaldırılması,

                6- Hayvan Koruma Uygulamasının ve sokaktaki tüm çalışmaların Orman ve Su İşleri Bakanlığımızca yapıldığı, daha etkin hizmet için Veteriner Hekim, Veteriner Yardımcı Sağlık Elemanı (Teknisyen-Tekniker) istihdamının artırılması ve karar mekanizmalarına katılmaları sağlanması,

                7- Evde hayvan beslemenin çocuk ve gençlerin gelişiminde son derece önemli olduğundan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Merkezi ve Yerel Yönetimlerce Hayvanların İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi konusunda İlkokul Öğrencilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme  çalışmalarının yapılması,

                8- Deney hayvanları üzerinde yapılacak operasyon ve çalışmaların veteriner hekim nezaretinde yapılması,

                9- “Köpek Giren Eve Melek Girmez” biçimindeki bazı batıl inançların olumsuz etkilerini aşmada Diyanet İşleri başkanlığının desteğinin alınması,

                10- Sokak köpeklerinin sayısını kontrol altında tutmak için Merkezi Kararla ve belirlenen tarihte KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ yapılması

                Sonuç olarak Can Dostlarımızın da en az insanlar kadar yaşama hakkının olduğunu  ve onların refah içinde yaşamaları için, Kongrelerde alınan Kararların hayata geçirilmesinin takipçisi olmalıyız.  

M.Selami KIBRIS