2016 YILI ATATÜRK HAFTASI RESİM SERGİSİ

Derneğimiz üyeleri Ressam Veteriner Hekimler Prof.Dr.Burhan DİNÇER ve Prof.Dr.Nedim ULUTÜRK tarafından düzenlenen 2016 Yılı Atatürk Haftası Resim Sergisi'ni onurlandırmanızı saygıyla dilerler.