5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili gerçekleştirilen çalıştay ve sonuç bildirgesi

Derneğimiz geçen yıl 26 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da, kuruluşunun 83.yılı nedeni ile,  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Ankara Barosu ile birlikte  “Evdeki ve Sokaktaki Hayvanlar ve İnsan Yaşamı” konulu bilimsel bir toplantı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmalarında, insanın dünyada yaşayan tek canlı olmadığı, bu yüzden diğer canlıların yaşamlarına saygı göstermek, özellikle kendileri birlikte yaşayan hayvanların haklarına insanların büyük bir özen göstermesi gerektiği vurgulandı. Toplantının en genel amacının kentsel çelişkiler içinde yitip giden ev ve sokak hayvanlarının insanlarca yazılmış ve yazılacak öyküsünün paylaşılması olduğu ifade edildi. Bu genel amaç doğrultusunda, güncel gelişmeler ve hayvan hakları sorununu toplumsallaştırmak ve siyasallaştırmak üzere bir günlük toplantıda dört oturum gerçekleşti. İlk oturumda, hali hazırda TBMM Çevre Komisyonunda olan, İstanbul ve Ankara’da binlerce insanın eylemleriyle itiraz edilen ve çekilmesi istenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı çeşitli yönleriyle tartışıldı. İkinci oturumda merkezi ve yerel yönetimler ile demokratik kitle örgütlerinin evdeki ve sokaktaki hayvanlara ilişkin yükümlülükleri ifade edildi. Toplantının tartışmalı konularından biri  barınaklardaki ve sokaklardaki hayvanların durumu ve alternatif yaşam olanaklarının değerlendirilmesi adlı oturumdu. Son oturumda ise çocukların ve gençlerin eğitiminde hayvanların yeri konularının tartışıldı.

Derneğimizi Yalçın Köksal’ın temsil ettiği toplantıya İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, yine İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Melda Onur, Bursa Milletvekili Necati Özensoy, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oytun Şenel, Meliha Yılmaz Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Mine Eren, Osman Gazi Belediyesi Veteriner İlleri Müdürü Aysu Altıkardeşler İlman, Çankaya Belediyesi Başkanlık danışmanı Hüseyin Dede, DOĞÇEV Başkanı Behiye Eryılmaz ve Prof. Dr. Tamer Dodurka, Prof. Dr. Hasan Bilgili, Prof. Dr. Rıfat Miser, Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul Uçar, Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar Av. Ayça Sümeyra Oruç, Av. Buğcan Çankaya,  Av. İlkay Koçak ve eğitimci Uğur Armutçu konuşmacı olarak katıldılar. Toplantıyı izleyenler ve tartışmaya katılanlar arasında çok sayıda hayvan sağlığı ve eğitim bilimleri alanında bilim insanları, veteriner hekimler, eğitimciler ve hayvansever gönüllüler vardı.

Bugünlerde  5199 sayılı yasa değişikliğinin TBMM’inde  görüşüleceği dikkate alındığında söz konusu toplantının sonuç bildirgesini sizlerle bir kez daha paylaşmanın yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

*Sonuç bildirgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.