71.DÖNEM İL TEMSİLCİ TOPLANTIMIZI YAPTIK

71.DÖNEM İL TEMSİLCİ TOPLANTIMIZI YAPTIK
Derneğimizi ülke genelinde temsil eden 25 İl Temsilcisi sayın meslektaşlarımızdan katılabilenlerle 28
Haziran 2019 günü Ankara’da yaptığımız toplantıda,mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunları ve
çözüm önerileri üzerine görüş ve fikir alıverişinde bulunarak,birlikte yapacağımız planlama ile meslek
tabanımıza ulaşmak üzere görüş birliğine vardık.