72. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

72. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Veteriner Hekimler Derneğinin 72. Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Eylül 2021 tarihinde Saat: 10.00'da Ziya Gökalp Cad. No.16/7 Kızılay Ankara adresinde (Derneğimiz Genel Merkezi)yapılacaktır. Belirlenen toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde,Genel Kurul 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Saat: 10.00'da Sağlık 1 Sokak No.21 adresinde Grand Dora Otelde (Derneğimize ait bina) çoğunluğa bakılmaksızın toplanacaktır. Üyelerimize saygı ile duyurulur.

GÜNDEM

 • Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 • Divan Kurulunun oluşturulması
 • Divan Kuruluna toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi
 • Dönem Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
 • Konukların konuşması
 • 71. Dönem Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi
 • 71. Dönem Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 • Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı aklanması
 • 72. Dönem tahmini Gelir-Gider Tablosunun okunması ve onaylanması
 • Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılması
 • 72. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış