72. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI

72. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI
Veteriner Hekimler Derneğinin 72. Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Eylül 2021 tarihinde Saat: 10.00'da Ziya Gökalp Cad. No.16/7 Kızılay Ankara adresinde (Derneğimiz Genel Merkezi)yapıldı

Seçim sonuçlarına göre yönetim kurulu şöyle oluştu

Dr.Gülay ERTÜRK  ( Gn.Başkan)
Mücteba BİNİCİ    (  Gn.Sekreter)
Mehmet BÜLBÜL   ( Sayman)
Dr.Nasıf ALDEMİR  ( Üye )
Dr.Nüket BİLGEN    ( Üye )
Elif ÇETİN                ( Üye )
Dr.Serdar SIZMAZ   (Üye  )