Bütün zorlukları aşarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan meslektaşımız Merve KÜÇÜK’ ün mağduriyetinin giderilmesi ve uğradığı haksızlığın telafi edilmesi konusunda Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’ na yazdığımız dilekçe metnin

Bütün zorlukları aşarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan meslektaşımız Merve KÜÇÜK’ ün mağduriyetinin giderilmesi ve uğradığı haksızlığın telafi edilmesi konusunda Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’ na yazdığımız dilekçe metnin

Sayın

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

TC. Sağlık Bakanı

Sayın Bakan’ım,

Yoğun  bir uğraş ve azim sonucunda, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini başarı ile bitirerek Veteriner Hekim unvanı  alan meslektaşımız Merve Küçük’ün karşılaştığı engeli dile getiriyor ve kendisinin karşılaştığı sorunun çözümlenmesi konusunda  yardımlarınızı  ve emirlerinizi bekliyoruz.

Veteriner Hekim Merve Küçük 112 cm. boyunda,  akondroplazi “irsi cücelik” hastası bir meslektaşımızdır.

Aynı hastalığı yaşayan erkekler engelli statüsünde kabul edilmekte ve  askerden muaf tutulmaktadır. Buna karşılık meslektaşımızın hastalığı engelli statüsünde değerlendirilmemekte ve özür oran cetvelinde yer verilmemektedir.

Bu nedenle meslektaşımız  e-KPSS’ ye girememektedir. Zorlu bir eğitimi başarı ile tamamlayan Küçük, mesleğini icra etmek, ülke hayvancılığına ve veteriner halk sağlığına hizmet edebilmek şansını elde edemediğinden mesleki birikimini değerlendirememektedir.

Engelli vatandaşlarımıza azim, irade vb hususiyetler bakımından örnek olabilecek bu meslektaşımızın mağduriyetinin giderilmesi ve uğradığı haksızlığın telafi edilmesi konusunda gereğini arz ederim.07.03.2016

 Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER

 Veteriner Hekimler Derneği

 Genel Başkanı