CUMHURİYETİN 90. YILINDA 'BAŞKENT ANKARA' SEMPOZYUMU

CUMHURİYETİN 90. YILINDA 'BAŞKENT ANKARA' SEMPOZYUMU

Ankara Üniversitesi ile Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 90. yılı nedeniyle 30- 31 Ekim 2013 tarihleri arasında ortaklaşa, “Cumhuriyetin 90. Yılında Başkent Ankara” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Sempozyum kapsamında, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivindeki fotoğraflardan yararlanarak oluşturulan “Bir Zamanlar Ankara” konulu fotoğraf sergisi de açıldı. Üniversitemiz Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin sunduğu dinletiyle başlayan Sempozyumda “Eğitim Başkenti Ankara ve Atatürk”, “Ankara’da Tarımsal Faaliyetler”, “Ankara’da Hayvancılığın Gelişimi ve Veteriner Hekimlik”, “Cumhuriyetin Başkenti Ankara’da Kentsel Gelişimin Tarihi”, “Hukuk Devleti Sürecinde Ankara’da Hukuk”, “Ankara’da Sağlık Eğitimi ve Hizmetler”, “Cumhuriyet Döneminde Ankara’da Beden Eğitimi ve Spor” ve “Ankara’da Sanat, Turizm ve Müzecilik” konularında paneller gerçekleştirildi. Sempozyumun "Ankara'da Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik" bölümü 30 Ekim 2013 Çarşamba günü yapıldı.

Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer'in oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda, Veteriner Fakültesi Veteriner Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. R. Tamay Başağaç Gül "Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Hayvancılık Politikaları", Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Aral "Ankara İli Hayvancılığında Sektörel Yapı ve Mevcut Durum", Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal "Ankara Keçisi" ve Prof. Dr. Fatih Atasoy'da "Ankara Kedisi ve Ankara Kedisi" konularında bilgi verdiler.