Derneğimiz Genel Merkezinde 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 69. Dönem 1.Temsilciler Toplantısı sonucu alınan kararlar

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

69. DÖNEM 1. TEMSİLCİLER TOPLANTISI

23.05.2015

 

Derneğimiz genel merkezinde 23.05.2015 tarihinde yapılan 69. Dönem 1. İl Temsilcileri Toplantısı Türkiye genelinde mevcut 26 temsilcimizden 11 temsilcinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve toplantı sonunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Derneğimiz İl temsilcilerinin,  bulundukları İl veya bölgelerdeki meslektaşlarımız ile daha yakın ilişki kurmaları,  bu nedenle yapacakları toplantı, panel veya çalıştaylara dernek yönetimi olarak katkı verilmesine,

2. Derneğimiz İl temsilcilerinin, bulundukları İl veya bölgelerde 2015-2017 dönemi içinde yapılmasını ön gördükleri etkinlikleri ve diğer konuları içeren görüş ve önerileri bir rapor halinde hazırlayarak dernek merkezine göndermelerine,

3. İl temsilcilerinin bölgelerinde dernek merkezi ile yapılmasını öngördükleri etkinlikleri en az 2 ay önce yönetim kuruluna bildirmelerine,

4. Derneğimiz İl temsilcilerinin Veteriner Hekimler Derneği Bültenine mesleğimiz, hayvancılık ve bölgeleri ile ilgili yazı göndermelerine,

5. Üyelerimizin dernek merkezi ile olan iletişimlerini güçlendirecek önlemlerin temsilciler ve dernek merkezi tarafından koordine edilmesine,

6. Veteriner Hekimler Derneği Temsilcilerinin valiliklerde protokol listesinde yer alabilmeleri için Valilikler ile görüşme yapılmasına, bu sayede İl’lerde gerçekleştirilen çeşitli organizasyon veya toplantılarda dernek görüşünün temsilcilerimiz tarafından bölge kamuoyuna aktarılmasının sağlanmasına,

7. Dernek bünyesinde oluşturulan Mesleki faaliyet ve çalışma komisyonlarına  “Veteriner Halk Sağlığı Komisyonu”nun ilave edilmesine,

8. Temsilcilerimizin il veya bölgelerinde belirli aralıklara ile “Meslektaş Buluşması “ toplantıları düzenlemeleri, bu toplantılara dernek yönetim kurulu üyelerinin de katılmaları, böylece meslektaşlarımıza derneğin hedeflerinin ve faaliyetlerinin anlatılmasına,

9. Derneğimizin meslektaşlarımıza tanıtılması,  gerçekleştirilen mesleki faaliyetlerin meslek kamuoyuna aktarılması amacıyla,  85.Yıl anısına, bir yayın hazırlatılarak dağıtılmasına,  

10. Dernek yönetim kurulu üyelerinin katıldıkları açık oturum, kongre,  konferans vb toplantılar veya medya programlarla ilgili CD’  lerin hazırlanarak temsilcilerimiz ile paylaşılmasına, bunların İl veya bölgelerdeki yerel yayın organları vasıtasıyla meslek kamuoyu ile paylaşımının sağlanmasına,

11. Bu güne kadar dernek merkezi tarafından yayınlanan ve sadece üyelerimize gönderilen telefon mesajlarının, daha çok meslektaşımıza ulaşması için temsilcilerimizin bildirecekleri listenin mesaj listesine dahil edilmesine, böylece üyemiz olmayan meslektaşlarımızın da dernek faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanmasına,

12. Özellikle Kamuda çalışan meslektaşlarımız ile Serbest çalışan meslektaşlarımız arasında ÇALIŞMA BARIŞI sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

13.Temsilcilerden gelecek istekler doğrultusunda mesleki konularda hukuksal desteğin sağlanmasına,

14.2015 Ekim ayından başlayarak temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda Mersin, Bursa, Eskişehir, Samsun ve Kocaeli İllerinde belirlenecek program dahilinde panel, bilgilendirme vb toplantılar düzenlenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Katılımcı Listesi

Mustafa DEMİRAL                                             KIRIKKALE

Aydın YENİAY                                                    DENİZLİ

Bahri YILDIRIM                                                  BURSA

Ali ÖZDEŞ                                                          AYDIN

Alper  TAMER                                                    KÜTAHYA

Adnan SERPEN                                                  MANİSA

Murat TOPÇUOĞLU                                            MERSİN

Harun PİR                                                            SAMSUN

Prof.Dr.Nafiz YURTAYDIN                                  ŞANLIURFA

Dr.Kemal KUTLAY                                                İSTANBUL

Yaşar GÜNAYDIN                                                 ISPARTA         

 

Dernek Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER                              Genel Başkan

Dr.H.Yalçın KÖKSAL                                              Genel  Sekreter

 Uzm.Vet.Hek.Aydın USLU                                    Sayman