Derneğimizin Mera Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle İlgili Basın Bildirisi

Derneğimizin Mera Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle İlgili Basın Bildirisi

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ’NİN

MERA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE  İLGİLİ

BASIN BİLDİRİSİ

 

Çayır ve meralar hayvancılığı ekonomik kılan yem kaynaklarının başında gelir. Kalite ve miktar açısından mükemmel çayır me­ralara sahip ülkeler hayvancılıkta rekabette avantaj sağlarlar.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemiz yüz ölçümünün  %56’sını (44 milyon hektar) oluşturan mera alanları, günümüzde %70 oranında gerileyerek (14 milyon hektar) büyük ölçüde kayba uğratılmıştır. Ülkemizde meraların önemli bir bölümü 60 yılı aşkın bir süreçte uygulanan yanlış politikalar ile tarım arazisine dönüştürülmüş, kalan bölümü ise aşırı ve bilinçsiz kullanılarak kalite açısından hayvanlarımızın ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiştir.  Sonuçta meralarımızın bugünkü durumu ülkemiz hayvan­cılığının içinde bulunduğu tablonun en önemli nedenleri arasındadır. 

Anayasamızın 45. Maddesi açık olarak mera ve otlakların korunması görevini devlete vermiştir. Hal böyle iken, 30 Ekim 2015 tarih ve 29517 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile birinci sınıf mera alanlarımız 20 yıllık ot parası karşılığında yapılanmaya açılmıştır. Başka bir ifade ile Ülkemiz hayvancılığının bir kez daha baltalanmasına hatta yok edilmesine yönelik önemli bir yönetmelik değişikliğine gidilmiştir.  Korka­rız bu gelişmeler önümüzdeki süreçte daha fazla saman ithalatını tekrar gündeme getirecektir. Bu uygulama ile halkımızın daha da yüksek fiyatlarla et tüketmek zorunda kalacaktır. 

Ülkemizde miktarları son derece azalan mevcut meraların korunması ve kalite açısından iyileştirilmesi gerekirken yapılan yönetmelik değişikliğine karşı olduğumuzu ve ilgilileri bu yanlıştan bir an önce dönmeye davet ediyoruz.

Ülkemiz hayvancılığını  içinde bulunduğu açmazlardan daha da kötü duruma sokacak olan ve  Anayasaya aykırılık taşıyan bu yönetmeliğin iptali için en  kısa sürede yargı yoluna baş vurulacaktır.  

Kamu oyuna saygıyla duyururuz.

                                                                                   

Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER

Genel Başkan

Yönetim Kurulu A.

           

Basın Bildirimiz Cihan Haber Ajansının Web sitesinde yayınlanmıştır. Habere ulaşmak için https://www.cihan.com.tr/tr/mera-yonetmeligine-tepki-mera-alanlari-ve-hayvancilik-yok-ediliyor-1939768.htm tıklayınız.