Hayvan Türlerine Göre, Veteriner Parazitoloji Kitabı

Hayvan Türlerine Göre, Veteriner Parazitoloji Kitabı

KİTAP TANITIMI

Paraziter hastalıklar tüm ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da hayvan ve insan sağlığını tehdit etmekte, verim düşüklüğü ve ölümlere neden olmaktadır. Bu hastalıklarla mücadelede başarılı olabilmek için etkenlerin morfolojik ve biyolojik özellikleri ile patojenitelerinin bilinmesi, teşhis, tedavi ve korunma yöntemlerinin uygulanması için iyi yetişmiş hekimlere ve bilinçli yetiştiricilere ihtiyaç vardır.

Hayvancılık sektöründe büyük ekonomik kayıplara sebep olan, salgın seyreden viral ve bakteriyel hastalıklar yanında sinsi seyreden paraziter hastalıklar önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik öneme sahip sığır, koyun, keçi, at, domuz, kanatlı, balık, arı gibi çiftlik hayvanları yanında köpek, kedi ve deney hayvanlarında parazitlenen Protozoon, Helmint ve Artropod türleri hayvanlardaki et, süt, yapağı, yumurta ve yapağı verimlerinde sebep oldukları kayıplar yanında, bazıları insanlara da bulaşarak halk sağlığını da tehdit etmektedir.

Bu kitapta, başta yurdumuzdaki hayvan türleri arasında yaygın olan Protozoon, Helmint ve Artropod türleri olmak üzere, hayvan hareketleri ve ithalatı nedeniyle yurdumuza girebilecek türlerin morfolojileri, gelişmeleri, epidemiyolojileri, yaygınlıkları, patolojileri, klinik belirtiler, teşhis, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında kısa bilgi verilmiştir.

Kitapta şimdiye dek meslektaşlarımızın bir bölümü tarafından gerektiği kadar üzerinde durulmayan, yetiştiriciye ekonomik kazanç sağlayan başta balıkların paraziter hastalıkları olmak üzere arıların paraziter hastalıkları konularında da oldukça detaylı bilgi verilmiştir.

Öğrenim aşaması ve sonrasında özellikle klinisyen Veteriner Hekimlerin gereksinim duyacakları bilgileri içeren bu kitap meslektaşlarımıza önemli katkı sağlayacak ve faydalı olacaktır.

 

Prof. Dr. Recep TINAR

2015