HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ BASIN BİLDİRGESİ

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ BASIN BİLDİRGESİ
Hayvanları Koruma Günü; Dünyadaki hayvanların gönenç standartlarını iyileştirmeye yönelik, uluslararası bir eylem günüdür. 
Amacı; artan farkındalık ve eğitim yolu ile, insanlar gibi hissedebilen bilinçli canlılar olduklarının kabul edildiği ve yaşam haklarına saygı gösterildiği bir dünya sağlamaktır.
Yaşadığımız dünyanın egemen canlı türü olarak; hayvanlara, diğer canlılara ve ekolojik dengeye verdiğimiz yıkıcı etkinin yansımaları, tüm gezegenimize zarar vermektedir. 
Dünya ölçeğinde; milyonlarca deniz hayvanı, yaban hayvanı yok edilmekte, üretim amaçlı bakılan Reprodüktif hayvanlar kötü koşullarda barındırılmakta, sadece cinsiyeti nedeniyle milyarlarca erkek civcivin yaşamı sonlandırılmaktadır. 
Milyonlarca hayvan, sadece kürkü için avlanmakta yada bu amaçla üretilmektedir. Hayvanlar, insanların eğlencesi amaçlı döğüştürülmekte, yarıştırılmaktadırlar.
Doğal yaşam alanları talan edilemekte, çoğunun  nesli tükenmekte, çevresel kirlilik sonucunda yaşayamaz duruma gelmektedirler.
İnsanlara arkadaşlık eden Pet hayvanı boyutuyla da , ya aşırı insanlaştırılmaya zorlanarak yada heves sonrası sokaklara atılarak zarara uğratılmaktadırlar.
Oysa tüm hayvanlar eşit doğarlar ve eşit var olama hakkına sahiptirler.
Hayvan sağlığı olamadan, hayvan gönencinden bahsedilemez.
Veteriner hekimler; ev hayvanları, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanların hepsinin sağlık ve gönenci için, tıbbi bilgi ve yasal yetkiye sahip tek meslek grubudur.
Ülkemizde; gerek yerel yönetimler gerek ise kamu hayvan sağlığı nezdinde, yetkileri kendilerine tam olarak teslim edilmediği için, görevlerini etkin olarak sürdürememektedirler.
Kamu Hayvan Sağlığı Teşkilatının, yetkili bakanlığa doğrudan bağlanıp, sorumlu veteriner hekimler idaresinde olması gerektiği hükmü, uluslararası sözleşmeler ie kabul edilmiş olmasına rağmen yürürlükte uygulanmamaktadır. Tek bir merkezden idare edilen, bağımsız bir veteriner teşkilatı, hayvanların sağlığı ve gönenci kadar insan sağlığı ve toplumun mevcut sorunlarının çözümünde gerekli aksiyonu sağlayacak tek mercidir.
Bu bağlamda; Tarım Bakanlığı bünyesinde, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün ve buna bağlı Hayvan Hakları ve Gönenci Biriminin oluşturulması, ayrıca Yerel Yönetimlerin kapatılan Veteriner İşleri Müdürlüklerinin yeniden açılması ve ilgili tüm Bakanlıklarda veteriner hekim istihtam edilmesi talebimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Sevgi, hoşgörü ve merhamet duygusunu tüm toplumumuzu saracağı ve hiç bir canlının korunmaya ihtiyaç duymayacağı yarınlar dileği ile.

   Veteriner Hekimler Derneği
    Yönetim Kurulu Adına
    Genel Başkan
     Dr.Gülay ERTÜRK