İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ
Değerli meslektaşlarımız,
Halen  TBMM Plan Bütçe Komisyonunuda görüşülmekte olan İş Yeri Hekimliği ile ilgili çalışmalara ışık tutmak ve meslektaşlarımızın da gerekli eğitimi almak sureti ile muayenehane ve kliniklerinde iş yer sahibi sıfatı ile İş Yeri Hekimliği görevini üstlenebilmeleri için ekte sunduğumuz müracaatı TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına iletmiş  bulunuyoruz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
 
Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu
 
 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

Veteriner Hekimler Veteriner Fakültelerinde 5 yıl boyunca gördükleri eğitim sonucunda  kısaca;  Anatomi, Patoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Dahiliye, Hariciye, Doğum ve Jinekoloji, Viroloji, Parazitoloji  ve bunun gibi sağlık sınıfını ilgilendiren bilim dallarında yeterli bilgi  birikimlerine sahip olurlar.  Söz konusu mesleki eğitim ve bilgi birikimi  göz önünde tutularak, komisyonunuzda görüşülmekte olan  “İşyeri hekimliği”  ile ilgili  çalışmalarda personel sayısı 10 dan az olan veteriner hekim muayenehane ve kliniklerinin de, burada hizmet veren veteriner hekimlerin işyeri hekimliği eğitimi almaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı ile, düzenleme kapsamına alınmasını  böylece  Veteriner hekimlerin işyerlerine ait sağlık hizmetleri ile ilgili işyeri hekimliği görevlerini işveren sıfatıyla yerine getirebilmesi için gereğini arz ederiz.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                      Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER

                                                                                                                                                 Genel Başkan

                                                                                                                                                Yönetim Kurulu a.