kljşk

kljşk
22.Mayıs.2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik" ile ilgili hukuki çalışmalarımız sona ermiş olup
,657 Sayılı Kanunun  36/1- III . BENDİNE ,aynı zamanda 6343 ve 5996 Sayılı Kanunlarda da açık olarak belirlenen  Veteriner Hekimliğin Sağlık Meslek Mensupları  sınıfında olduğuna dair hükümlere de AYKIRI OLARAK HAZIRLANAN YÖNETMELİĞİN İLGİLİ 
4-(1)  b MADDESİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZLE Danıştay 5. Dairesinde 2014 /4557 ESAS  SAYILI DOSYA  İLE DAVA AÇMIŞ BULUNMAKTAYIZ.
Tüm meslektaşlarımızın kazanımlarına ilişkin olarak mücadelelerimizi sürdüreceğiz.
Saygılarımızla
 
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU