Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği’nin 15. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresine katıldık

KHVHD’nin 15. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresinde, Veteriner Hekimler Derneğimizi, Yönetim Kurulumuzdan Dr. Öğr.Üyesi Nüket Bilgen temsil etti