Mera Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle İlgili Danıştay Nezdinde Dava Açılmıştır.

Mera Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle İlgili Danıştay Nezdinde Dava Açılmıştır.

Sayın Meslaktaşlarımız;

 

Bilindiği gibi,

"30 Ekim 2015 tarih ve 29517 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile birinci sınıf mera alanlarımız 20 yıllık ot parası karşılığında yapılanmaya açılmıştır."

Veteriner Hekimler Derneği olarak hayvancılığımızı son derece olumsuz yönde etkileyeceğine inandığımız  bu uygulamaya karşı olduğumuzu kamuoyuna aktarmak amacıyla yayınladığımız  "Basın Bildirisini"  sizlerle paylaşmıştık. Anayasaya aykırı olduğuna inandığımız bu yönetmelik değişikliğinin Yürütmesinin durdurulması ve iptali için Veteriner Hekimler Derneği olarak 18.11.2015 tarihinde Danıştay nezdinde dava açmış bulunuyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

 

Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER                                              

      Genel Başkan                                                           

    Yönetim Kurulu a.