SÜLEYMAN DEMİREL’İN ARDINDAN

SÜLEYMAN DEMİREL’İN ARDINDAN

Sayın Süleyman DEMİREL ile bundan 8 yıl önce yaşadığımız bir anıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

21 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 65. Olağan Genel Kurulumuza her zaman olduğu gibi siyasi parti liderleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Bakanlık yetkileri ile birlikte 9.Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL’i de davet etmiştik. Özel Kalem Müdürü, derneğimizi arayarak Sayın DEMİREL’in Ankara dışında olacağını ve üzülerek Genel Kurulumuza katılamayacağını bildirmişti.

Genel Kurul toplantımızdan yaklaşık bir hafta sonra Özel Kalem Müdürü tekrar derneğimizi arayarak Genel Kurul Sonucu ile ilgili bir raporun Sayın DEMİREL tarafından istendiğini ve uygun bir zamanda görüşebileceğimizi bildirmiş ve kısa bir süre sonra aşağıda sizlerle paylaştığımız bildirge kendilerine takdim edilmişti.

Sayın Demirel’e 2 Ekim 2007 tarihinde yaptığımız ziyarette, mesleğimiz ve ülke hayvancılığı ile ilgili olarak sunduğu görüş ve öneriler sonucunda kendisine ulaştırdığımız raporu çok dikkatle incelediğini anlamıştık.   

Tarihin yaprakları arasında kalan bu görüşmeyi sizlerle paylaşmamızın nedeni, Sayın DEMİREL’in kendisine yapılan davete karşı duyduğu saygının bir ifadesi olarak, katılamayacağını bildiren bir sıradan mesajla yetinmeyip, meslek örgütümüzün önemine ve bu örgütün görüşlerine ne denli duyarlı olduğunu görüşlerinize sunmaktır.

Ayrıca bu duyarlılığın kim bilir belki de bazı makam sahiplerine örnek teşkil edebilir umudu ile.

 

Sayın Süleyman Demirel'e Sunulan Rapor

HALK SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİMLİK

Ülkemizdeki tarihsel eğitim yolculuğuna, ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla 1842 yılında İstanbul’da başlayan Veteriner Hekimlik mesleği, çeşitli  ve zor aşamalardan geçtikten sonra 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruluşunu takiben,1948 yılında Veteriner Fakültesi adı ile aynı üniversitenin bünyesinde eğitim hayatının en önemli basamağına gelmiştir.

İlerleyen dönemlerde  günümüze kadar Veteriner Hekim Fakültelerinin sayıları artarak bu gün için mezun veren fakülte sayısı 17’ye ulaşmıştır.

Veteriner Fakültelerinde verilen eğitim programları incelendiğinde, buralardan yetişen veteriner hekimlerin, sadece hayvan sağlığı ile ilgili bilgilerle değil, en az bu bilgiler kadar yoğun olarak insan sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda da tam bir eğitim aldıkları rahatlıkla görülecektir.

Böylesine yoğun bir eğitim verilmesinin nedeni, insan sağlığının korunmasında veteriner hekimliğinin rolünün çok büyük olmasından kaynaklanmaktadır.

İnsan organizmasının temel yapı taşları olan ekzogen amino asitlerin  (hayvansal kaynaklı proteinlerin) organizma tarafından üretilemediği ve kesinlikle dışarıdan alınması (hayvansal kaynaklı ürünlerden) zorunluluğu vardır. Bu amino asitlerin kaynağını oluşturan hayvansal protein kaynaklarının sağlıklı koşullar içerisinde üretilmesi ve insanlara ulaşması gerekmektedir.

Veteriner hekimler bir yandan insan organizmasının ihtiyacı olan bu proteinlerin temel kaynağını oluşturan hayvanların ırk ıslah çalışmaları ülke ekonomisi açısından verimlerinin yükseltilmesi çabaları ve diğer yandan bu üretim sürecinde sağlıklı yetiştirilmeleri ile uğraş vermektedirler. Diğer taraftan, meslektaşlarımız tüm bu ürünleri gıda olarak tüketen insanların ZOONOZ dediğimiz hayvanlardan ya da hayvansal ürünlerden insanlara geçebilen hastalıkların da mücadelesini yapmakta ve aynı anda insan sağlığına da hizmet etmektedirler. Başka bir ifade ile veteriner hekimler günlük yaşamımızda vazgeçilmez olan et, sür yumurta ve bal gibi hayvansal ürünlerin sağlıklı bir şekilde halkımızın tüketimine sunulması konusunda hizmet vermektedirler.  Kedi ve kopek vb can dostlarımızın istemeyerek bizlere bulaştırabilecekleri hastalıkları da bir an için düşündüğümüzde VETERİNER HEKİMLİĞİN  HALK SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Tarım Bakanlığı bünyesinde 1985 yılında gerçekleşen reorganizasyon sonucu yıllarca başarılı hizmetler veren Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatlarının kapatılarak o zamanki adı ile Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde diğer tarım şubeleri ile müşterek organizasyon içine alınması, gıda üretim yerlerindeki sağlık kontrollerinde Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyelerin içinde bulundukları yetki karmaşaları, Ülke hayvancılığı ve halk sağlığı konularında böylesine önemli görevler üstlenen mesleğimizin misyonunu yerine getirmesinde olumsuzluklara neden olmaktadır.

AB üyelik sürecine girdiğimiz bu günlerde, yürütülmekte olan çalışmalar ve de uyum yasaları hazırlıkları değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır.

Ülkemizde görülen KUŞ GRİBİ VAKALARI bir hayvan türünde ortaya çıkan hastalığın sadece o hayvan türü ya da o yetiştirme dalındaki ekonomik kayıplar ile sınırlı kalmadığını ve doğrudan insan sağlığını da tehdit ettiğini göstermiştir. Ne yazık ki geçen yıl ortaya çıkan kuş gribi insan ölümlerine neden olmuştur.  

Esasen bazı hastalıkların ihbarının mecburi olmasının esas nedeni hem hastalığın salgın riskini oradan kaldırmak ve hem de insan sağlığını korumaktır.

Mesleğimizin üstlendiği bu ulvi rolün layığı ile yerine getirebilmesi, sadece veteriner hekimlerin gayret ve özverileri ile sağlanamaz. Ancak yeniden yapılanma sürecine çok hızlı olarak girilmesi, bu bağlamda İl ve İlçe teşkilatlanmalarında geçmişte yaşanan yanlış denemelerden de ders çıkartılması, veteriner hekimleri sorumlulukları ölçüsünde yetkilendirilmesi, hizmete yönelik kadro ve ekipmanlarının acilen yeterli seviyeye çıkartılması ile beklenen amaca ulaşmak mümkün olabilecektir.

Özetle Veteriner Hekimlik Mesleğinin önemi, ülke insanlarımızın yaşamları tehlikeye girdiğinde hatırlanır ise telafisi mümkün olmayan can kayıpları ve telafisi ekonomik sıkıntıların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. (yakın zamanda ülkemizde yaşanan KUŞ GRİBİ HASTALIĞINDA olduğu gibi).

İster kamuda (Bakanlıklar veya belediyeler bünyesinde) ve ister özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Halk Sağlığını ilgilendiren hizmetleri yerine getirirken tam yetkili kılınmaları ve hizmetin gerektirdiği kadro ve ekipmanlara ulaşmalarının sağlanması, bu amaçla  yasal düzenlemelerin kargaşaya sebebiyet vermeyecek ve anlaşılır tarzda zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi şarttır.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU