Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi düzenlenecektir. Kongreye ilişkin çağrı mektubuna aşağıda yer verilmiştir. İlgilenen tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

Veteriner Hekimler Derneği

 

"Veteriner Fakültelerinin saygıdeğer öğretim üyeleri ve araştırmacıları, sektörümüzün değerli temsilcileri ve işletme sahipleri,

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek uluslararası katılımlı “Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi”nin hazırlık çalışmalarındaki en temel amacımız, tüm katılımcıların kongreye ilişkin beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmektir. Bu amaçla, meslektaşlarımız ve katılımcılarımızı memnun edeceğini düşündüğümüz, katılımcıların bilimsel kongre ihtiyaçları yanında rahat, huzur ve mutluluğunu en güzel şekilde karşılayacağına inandığımız Kaya Artemis Resort & Casino Oteli tercih edilmiştir.

Kongre bilimsel programını bir yandan akademisyenlerimizin değerli çalışmalarını meslektaşlarımızla paylaşmalarını sağlamak, bir yandan da alanında yetişmiş bilim adamlarının sunacağı çağrılı tebliğlerle süt sığırı işletmelerinde sürü sağlığı ve yönetimi alanında önemli ve güncel konularda son gelişmeleri öğrenmek, tartışma ortamı yaratmak, öte yandan belli başlıklar altında hazırlayacağımız ve uzman bilim insanlarının öncülüğünde gerçekleştirilecek uydu sempozyum ve paneller ile de katılımcılarımızın süt sığırı işletmelerindeki günlük iş programlarında sıkça gereksinim duydukları konularda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanacaktır.

Bu kongrenin katılımcılarına bilimsel, kültürel ve sosyal yönden önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımızı ve sektör bileşenlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, kongremize davet eder, saygılar sunarız."

 

Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL                                                                                 Yrd.Doç.Dr.Osman ERGENE

    Veteriner Fakültesi Dekanı                                                                                           Düzenleme Kurulu Başkanı

 

 

Detaylı bilgi için : http://ssy2014.neu.edu.tr/