‘Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ Paneli yapıldı

‘Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ Paneli yapıldı

Veteriner Hekimler Derneği, Sakarya Bölgesi HAYKOOP Bölge Birliği ve Sakarya Ticaret Borsası ortaklığında 20 Kasım 2013 tarihinde ‘Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu panel, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen panele; Derneğimiz yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer, yönetim kurulu üyelerinden Doç.Dr. F.Seda Bilir Ormancı, Cevat Sönmez ve Doğukan Özen; Veteriner Hekimleri Derneği Sakarya İl Temsilcisi Ahmet Kadıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Vali Yardımcısı Nurettin Yücel, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete, Sakarya HAYKOOP Başkanı Recep Pulat, birlik ve oda başkanları, üreticiler ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intörn öğrencilerinden bir grup katıldı.

Derneğimiz Genel Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer'in yönettiği panelde, derneğimiz yönetim kurulu ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Seda Ormancı, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Y. Doç. Dr. Mehmet Sağlam, Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Akça ile Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Sakarya süt sığırcılığının sorunlarına yönelik konuştular. Panelde sütün yapısı, halk sağlığındaki önemi, süt hayvanlarının beslenmesi ile ilgili sorunlar ve çözümleri, sığırlarda ayak hastalıkları ve tedavisi, şap hastalığı ve ilimizdeki durumu, hastalıktan korunma yolları ve sütün pazarlamasında ve süt üreticisinin örgütlenmesinde yaşanan sorunlar anlatıldı.

Söz alan üreticiler panelin çok verimli olduğunu, bununla birlikte sektörün en büyük problemi olan süt ve yem fiyatındaki arasındaki üretici aleyhine olan dengesizlikler hakkında yetkililerden artık bir çözüm beklediklerini ifade ettiler. Üreticiler 2007 ‘den sonra işletmelerin kar edemez duruma geldiğini belirterek sektör sorunlarının iletilmesi konusunda çok ciddi bir mücadele verdiklerini dile getirdiler. Gelişmiş ülkelerde günlük maliyetler bile takip edilirken ülkemizin bu yapıya kavuşmadığı ve bu yüzden krizlerden çok etkilendiği ifade ettiler. Bu yapısal sorunlar çözülmezse daha büyük krizlerin kapıda beklediği ve ülkemizin süt ithal eder konuma geleceğini söylediler. Panelistlerin ve üreticilerin konuşmalarının ardından panel yöneticisi Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer Veteriner Hekimler Derneği olarak üreticilerin yanında yer alacaklarını, sorunların çözümüne katkı vermek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etmiştir.