Tam Gün Yasası Hakkında

Tam Gün Yasası Hakkında

Değeri meslektaşlarımız

Komisyonlardan geçerek, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacak olan TAM GÜN YASA TASLAĞI ile ilgili olarak sayın bakanımız ve  özellikle meslektaş milletvekillerimizin dikkatini çekmek  üzere, aşağıda örneğini sunduğumuz fax metnini, bakanlık fax tel.no.suna   ivedilikle göndermenizi ve bu mesleki toplumsal uyarıya katılmanızı diler  saygılar sunarız.

 

Veteriner Hekimler Derneği

 Yönetim Kurulu

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Fax No. 0 312 287 72  66

 

Sayın

M.Mehdi EKER

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

Komisyonlarda görüşülen ve kısa sürede  TBMM gündemine alınması beklenen TAM GÜN YASASI,  bu güne kadar çıkan yasalarda olduğu gibi, Veteriner Hekimler açısından mağduriyetler içermektedir.

Söz konusu yasa tasarında yapılan sınıflandırmada, sağlık sınıfında yer alan Veteriner Hekimlerin,  Tıp Hekimleri, Diş Hekimleri ve Eczacıların dışında tutularak Kimyager ve Biyologlar ile aynı sınıfta değerlendirilmeye alınması, maddi hususlar dışında mesleğimizin yaşamsal önemine de gölge düşürücü bir karardır.

Ülke genelinde hayvan sağlığı, hayvan refahı, insan sağlığı ve gıda güvenliği gibi yaşamsal önemi haiz görevleri gece gündüz demeden büyük bir özveri  ile  yerine getirmeye çalışan ve başaran sayıları  30 000’i aşan meslek camiamızın haklı taleplerinin karşılanması hususunda siz değerli bakanımızın gerekli düzeltmeler için  göstereceğiniz çabalardan emin olarak saygılar sunarım.  

VETERİNER  HEKİM