TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞİTRİLMESİ VE MESLEĞİMİZİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİK

TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞİTRİLMESİ VE MESLEĞİMİZİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİK
 TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLEN SAĞLIK PERSONELİ ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞMELERİNDE MESLEĞİMİZİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİK.