T.C.GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Yeni Psikoaktif Maddeler İle İlgili Duyurusu

T.C.GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Yeni Psikoaktif Maddeler İle İlgili Duyurusu

6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7238

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 5/1/2015 tarihli ve 79 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                              CUMHURBAŞKANI

 

    Ahmet DAVUTOĞLU 

           Başbakan

 

         B. ARINÇ                       A.BABACAN            Y.AKDOĞAN           N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı  Başbakan Yardımcısı     Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ                    A.İSLAM                                           V.BOZKIR                                        F. IŞIK

Adalet Bakanı         Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                 F. ÇELİK                                         İ.GÜLLÜCE                        M.ÇAVUŞOĞLU                      N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı             Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

                 T. YILDIZ                                   A. Ç. KILIÇ                          M. M. EKER                                 N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Gençlik ve Spor Bakanı   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

      E. ALA                             C. YILMAZ                                       Ö. ÇELİK                                       M. ŞİMŞEK

 İçişleri Bakanı                   Kalkınma Bakanı                        Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

 

            N. AVCI                                   İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

  Millî Eğitim Bakanı                      Millî Savunma Bakanı                                  Orman ve Su İşleri Bakanı

  

 M. MÜEZZİNOĞLU                                  L. ELVAN

 Sağlık Bakanı                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

26/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7238 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

3-NUMARALI KONUMUNDA ALKİL GRUBU TAŞIYAN İNDOL TÜREVİ SENTETİK KANNABİNOİDLER (1)

3-Metil-l H-indol yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasının 1 numaralı pozisyonunda bulunan azot atomuna bağlı gruplar R1, 2 numaralı pozisyonuna bağlı atom veya gruplar R2 ve 3 numaralı pozisyonunda bulunan metile bağlı gruplar R3 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: heterosiklik gruplar, arilalkil, zincir uzunluğu yedi karbona kadar olan alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu bileşiklerin hidroksi, halojen, siyano, sikloalkil grup ve heterosiklik bileşiklerle sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, metil veya etil bağlanması;

• R3: alkil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino,hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro ve amid grupları bağlı türevleri;

• Halkanın 2 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

• Halkanın 7 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

3-NUMARALI KONUMUNDA KETON GRUBU TAŞIYAN İNDOL TÜREVİ ((1H-İNDOL-3-İL)METANON TÜREVLERİ) SENTETİK KANNABİNOİDLER (2)

1H-İndol-3-karbaldehid yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasının 1 numaralı pozisyonunda bulunan azot atomuna bağlı gruplar R1, 2 numaralı pozisyonuna bağlı atom veya gruplar R2 ve 3 numaralı pozisyonunda bulunan karbonil grubuna bağlı gruplar R3 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrıayrı olmak üzere;

• R1: heterosiklik gruplar, arilalkil, zincir uzunluğu yedi karbona kadar olan alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu bileşiklerin hidroksi, halojen, siyano, sikloalkil grup ve heterosiklik bileşiklerle sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, metil veya etil bağlanması;

• R3: alkil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino,hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro ve amid grupları bağlı türevleri;

• Halkanın 2 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

• Halkanın 7 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

3-NUMARALI KONUMUNDA KARBOKSİLLİ ASİT ESTERİ TAŞIYAN İNDOL TÜREVİ (1H-İNDOL-3-KARBOKSİLAT TÜREVLERİ) SENTETİK KANNABİNOİDLER (3)

1H-İndol-3-karboksilik asit yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasımn 1 numaralı pozisyonunda bulunan azot atomuna bağlı gruplar R1, 2 numaralı pozisyonuna bağlı atom veya gruplar R2 ve 3 numaralı pozisyonunda bulunan karboksil grubuna bağlı gruplar R3 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: heterosiklik gruplar, arilalkil, zincir uzunluğu yedi karbona kadar olan alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu bileşiklerin hidroksi, halojen, siyano, sikloalkil grup ve heterosiklik bileşiklerle sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, metil veya etil bağlanması;

• R3: alkil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino,hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro ve amid grupları bağlı türevleri;

• Halkanın 2 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

• Halkanın 7 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

3-NUMARALI KONUMUNDA AMİD TAŞIYAN İNDOL TÜREVİ (1H-İNDOL-3-KARBOKSAMİD TÜREVLERİ) SENTETİK KANNABİNOİDLER (4)

1H-indol-3-karboksamid yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasının 1 numaralı pozisyonunda bulunan azot atomuna bağlı gruplar R1, 2 numaralı pozisyonuna bağlı atom veya gruplar R2 ve 3 numaralı pozisyonunda bulunankarboksamid grubuna bağlı gruplar R3 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: heterosiklik gruplar, arilalkil, zincir uzunluğu yedi karbona kadar olan alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu bileşiklerin hidroksi, halojen, siyano, sikloalkil grup ve heterosiklik bileşiklerle sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, metil veya etil bağlanması;

• R3: alkil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino,hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro ve amid grupları bağlı türevleri;

• Halkanın 2 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

• Halkanın 7 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

TRİPTAMİN (2-(1H-İNDOL-3-İL)ETANAMİN) TÜREVLERİ

2-(1H-indol-3-il)etanamine maddesinin amin grubu üzerindeki atom veya gruplar R1 ve R2, indol halkasının 4,5,6 ve 7 numaralı pozisyonlarındaki atom veya gruplar R3, etanaminin 1 numaralı pozisyonuna bağlanan atom veya gruplar için R4, indol halkasının 2 numaralı pozisyonuna bağlanan atom veya gruplar için R5 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: hidrojen, zincir uzunluğu dört karbona kadar olan alkil veya alkenil gruplarının bağlanması;

• R2: hidrojen, zincir uzunluğu dört karbona kadar olan alkil veya alkenil gruplarının bağlanması;

• R1 ve R2’nin heterosiklik bir halkanın parçası olması;

• R3: farklı konumlardan bir veya daha fazla sayıda hidrojen, hidroksi, açiloksi, alkoksi, metilendioksi, vealkilmerkapto grupları bağlanması sonucu meydana gelen tüm bileşikler.

• R4: hidrojen, metil, etil

• R5: hidrojen, metil

KATİNON (2-AMİNO-1-FENİLETANON) TÜREVLERİ

2-Amino-1-feniletanon maddesi ile bu maddenin 2 numaralı pozisyonuna bağlanan atom veya gruplar için R1,amin üzerindeki atom veya gruplar için R2 ve R3, fenil ve sübstitüe fenil halkası için R4 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: hidrojen, zincir uzunluğu beş karbona kadar olan alkil grubu bağlanması;

• R2: hidrojen, alkil veya arilalkil bağlanması;

• R3: hidrojen, alkil veya arilalkil bağlanması;

• R2 ve R3’ün heterosiklik bir halkanın parçası olması;

• Fenil halkasına (R4) farklı konumlardan bir veya daha fazla sayıda alkil, metoksi, halojen bağlanması;

• Fenil halkasının (R4), aromatik veya heteroaromatik başka bir halka ile değiştirilmesi sonucu meydana gelen tüm bileşikler.

Bupropion bileşiği kapsam dışıdır.

AMFETAMİN (FENİLETİLAMİN) TÜREVLERİ

2-Feniletilamin (2-feniletanamin) maddesinin 1-numaralı pozisyonuna bağlanan atom veya gruplar için R1 ve R2,amin üzerindeki atom veya gruplar için R3 ve R4, 2-numaralı pozisyona bağlanan atom veya gruplar için R5, fenil vesübstitüe fenil halkası için R6 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrıolmak üzere;

• R1: hidrojen, alkil grupları;

• R2: hidrojen, alkil grupları;

• R3: hidrojen, alkenil, hidroksi, metoksi, asetil, benzil, metoksibenzil bağlanması; alkil, arilalkil türevleri ve alkil ve arilalkil türevlerine hidroksi, metoksi, siyano ve halojen bağlanması;

• R4: hidrojen, alkenil, hidroksi, metoksi, asetil, benzil, metoksibenzil türevleri; alkil, arilalkil türevleri ve alkil vearilalkil türevlerine hidroksi, metoksi, siyano ve halojen bağlanması;

• R3 ve R4’ün heterosiklik bir halkanın parçası olması;

• R5: hidrojen, hidroksi, metoksi grupları;

• Fenil halkasına (R6) farklı konumlardan bir veya daha fazla sayıda hidrojen, alkil, alkoksi, amino, alkilamino,alkilmerkapto, nitro, siyano ve halojen bağlanması;

• Fenil halkasının (R6), aromatik veya heteroaromatik başka bir halka ile değiştirilmesi sonucu meydana gelen tüm bileşikler.