VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 69. OLAĞAN GENEL KURULU

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 69. OLAĞAN GENEL KURULU

Derneğimizin 69. Olağan Genel Kurulunun 28.03.2015 tarihinde saat: 10.00 da aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde Dernek Genel Merkezinin bulunduğu Sağlık 1 Sokak No:21 Yenişehir/Ankara adresinde yapılmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci genel kurul aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın 04.04.2015 Cumartesi günü Saat: 10.00 da Ihlamur Sokak No: 1  Yenişehir/Ankara adresinde bulunan Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 • VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 69. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 2. Divan kurulunun oluşturulması,
 3. Divan kuruluna toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
 4. Dernek Başkanının konuşması,
 5. Konukların konuşması,
 6. 68. Dönem Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 7. 68. Dönem denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 8. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı aklanması
 9. 69. Dönem Gelir-Gider Tablosunun okunması ve onaylanması
 10. Genel Merkez binasındaki kiracı Seçkin Kitapevinin taşınması sonrası yapılacak tadilat ve tefrişat için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 11. Genel Merkez binamızın derneğimiz tarafından kullanılmayan bölümünün uzun süreli kiraya verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 12.  Ziya Gökalp Caddesinde bulunan dairenin kiraya verilmesi ve satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 13. İhtiyaç sahibi ve başarılı Veteriner Fakültesi öğrencilerine burs verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 14. Dernek organlarının seçilmesi
 15. Dilek ve temenniler
 16. Kapanış