Veteriner Hekimler Derneği 70. Olağan Genel Kurulu

Veteriner Hekimler Derneği 70. Olağan Genel Kurulu

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

70. OLAĞAN GENEL KURULU 

Veteriner Hekimler Derneğinin 70. Olağan Genel Kurul  toplantısı 25 Mart 2017 Cumartesi saat 10.00 da Ziya Gökalp Cad. No:16/9 Kızılay/Ankara adresinde aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 1 Nisan 2017 Cumartesi günü Saat 10.00 da Doğa Residence Hotel'de  (Ataç 1 Sokak No: 11 Kızılay/Ankara)  çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündem ile toplanacaktır.

Üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

                                                                                                                                               Saygılarımla

                                                                                                                                 Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER

                                                                                                                                                Genel Başkan

                                                                                                                                              Yönetim Kurulu a

 

GÜNDEM

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 2. Divan kurulunun oluşturulması,
 3. Divan kuruluna toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
 4. Dernek Başkanının konuşması,
 5. Konukların konuşması,
 6. 69. Dönem Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 7. 69. Dönem Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 8. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı aklanması
 9. 70. Dönem Gelir-Gider Tablosunun okunması ve onaylanması
 10. Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen fahri üyeliklerin görüşülmesi
 11. 70.Dönem yönetim, denetim ve onur kurulu üyelerinin seçimi
 12. Dilek ve temenniler
 13. Kapanış