VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN 69. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN 69. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Veteriner Hekimler Derneğinin 69. Dönem Olağan Genel Kurulu 4 Nisan 2015 Cumartesi günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Masum TÜRKER, CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN,  CHP  16. Dönem Konya Milletvekili Dr.Yücel AKINCI, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd.Doç.Dr. Otyun Okan ŞENEL,   VESTED Genel Başkanı Tuncay BURHA ve Yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Hatay ARPA, Veteriner Hekimler Derneği Manisa Temsilcisi Adnan SERPEN, İstanbul Temsilcisi Kemal KUTLAY, Eskişehir Temsilcisi Refik ARTAN, Kayseri Temsilcisi Halil Anıl KILIÇ, Kırıkkale Temsilcisi Mustafa DEMİRAL, Şanlıurfa Temsilcisi Prof.Dr.Nafız YURDAYDIN katılmışlardır.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluş Başkanlarının ve Ankara dışından da önemli bir katılımın sağlandığı Genel Kurul sonunda yapılan seçimde dernek organlarına aşağıda belirtilen meslektaşlarımız seçilmişlerdir.

 

 

YÖNETİM KURULU ASİL

Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER – 96

Dr.H.Yalçın KÖKSAL – 96

Uzm.Vet.Hek.Aydın USLU -96

Vet.Hekim Cevat SÖNMEZ – 96

Uzm.Vet.Hekim M.Çağlayan ÇAY -96

Vet.Hekim Nurgül SÖĞÜT – 96

Arş.Görevlisi Aytaç ÜNSAL – 96

 

YÖNETİM KURULU YEDEK

Vet.Hekim Mehmet Borga TIPRAN - 96

Vet.Hekim Gamze GÖL AKSU - 96

Vet.Hekim Olcay ÇAĞLAR - 96

Vet.Hekim Evrim HAMAMCIOĞLU - 96

Vet.Hekim Dilruba COŞKUN - 96

 

DENETİM KURULU ASİL

Prof.Dr.Bahattin KOÇ - 96

Prof.Dr.Yavuz CEVGER - 96

Doç.Dr.Halit KANCA - 96

 

DENETİM KURULU YEDEK

Dr.Serdar SIZMAZ - 96

Vet.Hekim Ozan AKARSU - 96

Arş.Görevlisi Koray TEKİN - 96

 

ONUR KURULU ASİL

Prof.Dr.Mehmet KOCABATMAZ - 96

Vet.Hekim Ramazan Kerim ÖZKAN - 96

Prof.Dr.Burhan DİNÇER -96

 

ONUR KURULU YEDEK

Uzm.Vet.Hekim Ulviye Gün HOŞEZER - 96

Yrd.Doç.Dr.Atilla ÖZGÜR - 96

Dr.Doğukan ÖZEN -96

 

DSP Genel Başkanı Masum Türker

Veteriner Hekimler Derneği 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yaptı

 

 

 http://www.veterinary.ankara.edu.tr/images/icerik/image/Haber_2015/Masum_Turker.jpg

Veteriner Hekimler Derneği 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan DSP Genel Başkanı Masum Türker; toplumda önemli bir yeri olan veteriner hekimlerin sorunlarının giderilmesinin insan sağlığı için de gerekli olduğunu söyledi. Hayvancılık sektörünün daraldığını öne süren Türker, "Yurt dışından ithal edilen hayvanlarla beraber ölümcül hastalıklar ülkemize geliyor. Hayvan ithal edildiği için veterinerlere ihtiyaç yokmuş gibi bir algı oluşturuluyor. Halbuki bugün, önceki yıllardan daha fazla veteriner hekime ihtiyaç vardır. Tüketilen etlerin sağlıklı olup olmadığını kontrol edebilmek için hipermarketlerin parçalama bölümlerinde veteriner hekim bulundurulmalıdır" diye konuştu. Masum Türker, veteriner hekimlerin sorunlarını çözebilmeleri için aktif siyasete girmelerini önerdi.  

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer da veteriner hekimlerin sorunlarının çok olduğunu belirterek, "Özellikle son 20 yılda veteriner hekimliği eğitimindeki gelişmeler, veteriner hekimlerin sorumluluk alanlarının genişlemesine yol açmış, günümüzde veteriner hekimlerin misyonunu büyük ölçüde değiştirmiştir" dedi.

 

PROF.DR.ŞAKİR DOĞAN TUNCER’İN VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 69.OLAĞAN GENEL KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Bu yıl 85. Kuruluş yılını kutladığımız Veteriner Hekimler Derneğinin 69. Olağan Genel Kurul toplantısına katılımınızdan dolayı hepinize yönetim kurulumuz adına teşekkür eder saygılar sunarım. Bu genel kurulun mesleğimiz ve ülke hayvancılığı için yararlı sonuçlar getirmesini dilerim.  Mesleğimizin sivil toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının genel kurullarının mesleğimiz ve hayvancılığın sorunlarının tartışıldığı platformlar olması gerektiğini vurgulamak isterim.

Değerli meslektaşlarım,

Bundan tam 85 yıl önce kurulan Veteriner hekimler Derneği Türk Veteriner Hekimler Birliği ile İllerde  Veteriner Hekim Odalarının teşekkülünde görev yapan, 1954 yılına kadar mesleğimizi tek başına temsil eden ülkemizin en köklü Sivil Toplum Kuruluşlarından birisidir.

Mesleğimizin ve Ülke hayvancılığının durumu ile ilgili geçmişten günümüze kısa bir değerlendirme yapıldığında bu süreçte;   

 • 6 Hayvancılık kongresi ile birkaç ara kongrenin veya teknik kongre yapılmış;
 • Üç adet “Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı”  

Gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıların  sonuç bildirilerinde genellikle; 

 • Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitim-Öğretimindeki  sorunlar,
 • Veteriner hekimlerin görevlerini icra ederken karşılaştıkları güçlükler,
 • Hayvancılıkta girdi fiyatlarının yüksekliği, ürün fiyatlarının düşüklüğü,
 • Kar edemeyen üreticilerin damızlık ineklerini kestirdikleri için perişan halde oldukları,
 • Canlı hayvan ve et ithalatının hayvancılığı olumsuz yönde etkilediği,
 • Şap başta olmak üzere salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının bir türlü eradike edilemediği,
 • Bakanlıktaki uygulamaların mesleğimizi olumsuz yönde  etkilediği,
 • Halkımızın yeterli miktarda hayvansal ürün tüketemediği,

gibi sorunlar dile getirilmiştir.  

Yine son yıllarda;

 • Bağımsız hayvan sağlığı örgütümüz olan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ortadan kalktı.
 • Bakanlığın adı üç kez değişti, kamu veteriner hekimliği işlevini büyük ölçüde yitirdi.
 • Serbest klinik hekimliğinin hala rayına oturamamış olduğu;  
 • Ülkemizde Veteriner hekim sayısının otuz bini aştığı, buna karşılık sorunların yıllar itibariyle azalmadığı,  tersine arttığı;  
 • Ülke hayvancılığı her geçen gün format değiştirerek küçük işletmeler yerine holding hayvancılığı getirilmeye çalışıldı.  (bu uygulama insanımızın kırsaldan kentlere göç etmesini teşvik ediyor)
 • Çayır mera alanlarımız 44 milyon hektardan 14 milyon hektara düştü,
 • Damızlık hayvan ithalatına ek olarak, besi sığırı ve et de ithal eder hale geldik. Son 3-4 yılda ithalata 4 milyar liranın üzerinde para ödendi.    

MESLEĞİMİZİN SORUNLARI

     Değerli Meslektaşlarım,

         Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen    pek çok sorunu bulunmaktadır.  Bu sorunların başında;

·               Veteriner Fakültelerinin sayısı,

 • İlaç satışının mesleğimizde yarattığı erozyon,
 • Kamuda ve özel sektörde istihdamın geriliği,
 • Yetkilendirilmiş veteriner hekimliğinin içler acısı durumu,
  • Mesleğimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Hijyen     

    Yönetmeliğinden dışlanmışlığı,

 • Hayvan ithalatının mesleğimize de yansıyan olumsuzluğu,
 • Bütün Şehir Yasasının hayvancılığı ve mesleğimizi olumsuz yönde etkilemesi,
 • Kuşkusuz bu sorunları daha da çoğaltabiliriz.

Veteriner Fakültelerinin sayısı

1970 yılına kadar ülkemizde tek olan Veteriner Fakültesi sayısı bugün yirmi yediye çıktı. Daha sonra Veteriner Fakültelerinin sayıları İstanbul, Elazığ ve Bursa’da kurulan fakültelerle önce dörde çıkmış, Yüksek Öğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra da hızla artarak bugün aklın alamayacağı mantığın kabul edemeyeceği bir sayıya ulaşmıştır.

Bu sayı 76 milyonluk Ülkemizi bir milyarlık Hindistan ve dört yüz milyonluk ABD den sonra Dünyada üçüncü sıraya çıkartmıştır. AB ülkelerinde bile toplam 52 veteriner fakültesi bulunmaktadır. Bu konuda Türkiye Dünya 3.sü ilgilileri kutlarız.

Her yıl plansız programsız açılan Veteriner Fakülteleri şu anda Türk Veteriner Hekimliğinin en büyük sorunudur. Meslekte erozyon ve deformasyon yaratmaktadır. Bu uygulamanın doğal sonucu olarak Veteriner Hekimliğinde kalite düşüklüğü en büyük sorundur. Fakültelerimiz ve mesleki örgütlerimizin olarak yeni veteriner fakültelerinin açılmasına mutlaka karşı çıkmaya devam etmek zorundayız.  

Mesleğimizde vizyon değişikliği

Mesleğimizin yapılanması ile fakültelerimizdeki öğretim   arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Değişen ve gelişen dünyada, veteriner hekimliği mesleğinin vizyonu da değişmiştir.  Bu bağlamda Veteriner Hekimliği alanında çok önemli gelişmeler ve branşlaşmalar yaşanmaktadır. Örneğin,

 1. Tek Sağlık, Bu kapsamda Veteriner Halk Sağlığı
 2. Deney hayvanları yetiştiriciliği ve hastalıkları,
 3. Binek ve spor atı yetiştiriciliği ve hastalıkları,
 4. Ekzotik hayvan yetiştiriciliği ve hastalıkları,
 5. Su hayvanları yetiştiriciliği ve hastalıkları,
 6. Arı hastalıkları gibi konular Dünyada Veteriner Fakültelerinin öğretim planlarında ağırlıkla yer almaktadır. Fakültelerimiz bir an önce öne çıkan bu konuları gündemlerine almalı ve öğretim programlarında ağırlıklı yer vermelidirler.

 Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü

 Hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konularını kapsayacak tek çatı-tek örgüt modeline geçilmeli ve taşra örgütleriyle birlikte bağımsız Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü mutlaka kurulmalıdır. Bunu Ülkemizin özgün koşullarına en uygun model  olarak kabul ediyoruz. Bugünkü yapılanma ile söz konusu hastalıkların önlenmesi mümkün görülmemektedir.

Serbest Veteriner Hekimliği

Türkiye’de serbest veteriner hekimliği mutlaka yeni baştan ele alınıp düzenlenmelidir. Her önüne gelenin istediği yerde klinik açmasının önüne mutlaka geçilmelidir.

Uzmanlık Yönetmeliği'nde serbest veteriner hekimleri de içine alır düzenlemeler hala yapılamamıştır. Günümüzde birçok serbest veteriner hekim meslektaşımız fakültelerden aldıkları Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nca tanınmayan uzmanlık belgeleriyle baş başa bırakılmıştır.  Türkiye satında veteriner muayenehane-polikliniklerinde çalışan 7500’e yakın serbest veteriner hekimin geleceği hiçbir güvence altında değildir. Serbest veteriner hekimler, her geçen gün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca çıkartılan ülke gerçeklerine uymayan mevzuat düzenlemeleri ve gereksiz kırtasiyecilikle uğraşır halde varlıklarını koruma çabası içerisindedirler. 

Gerçek anlamda mesleki eğitimin hayat boyu sürdürülmesi ve desteklenmesi gerektiğini her zaman savunduk. Ancak hizmet içi eğitim adı altında yapılan gayri yasal uygulamalara karşı açmış olduğumuz dava Danıştay tarafından uygun görülerek geri dönülmez zararlar oluşturacağı gerekçesiyle yürütmesi durdurulmuştur. Mesleki hak kayıplarına karşı faaliyetlerimiz devam etmektedir.

     Uzmanlık eğitimi

                   Değerli meslektaşlarımız,

 Mesleğimizin eğitimle ilgili en önemli sorunlarından birisi de yıllardır yapılamayan uzmanlık eğitimidir. Yıllardır veteriner hekimliğe ait uzmanlık yönetmeliği çıkarılamamış ve  mesleğimizde uzman açığı had safhaya ulaşmıştır.  

Kısa bir süre önce  "Türkiye Sağlık  Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM ‘inde kabul edildi. Öncelikle bu kanunun kabul edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek isteriz. Kanunun 18. 25. ve 30. maddelerinde veteriner hekimlikte uzmanlıkla ilgili hükümler yer almaktadır.  Bu değişiklik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çıkartacağı yönetmelik kapsamında, veteriner hekimlerin üniversitelerde uzmanlık eğitimi almalarını sağlanmaktadır.  Bu kanun değişikliği Veteriner hekimlikte uzmanlık eğitiminin önünü açan yasal değişiklik  olarak nitelendirilmiş ise de bundan sonra çıkacak olan yönetmelik içeriği çok daha önem taşımaktadır. Çıkarılacak olan yönetmeliğin sadece kamuda çalışan veteriner hekimleri değil, klinisyen meslektaşlarımız ile gıda, ilaç ve yem vb bütün sektörlerde çalışan meslektaşlarımızı kapsamına alması gerekir.

Veteriner Halk Sağlığı Bilimi 

İnsanlarda görülen tüm enfeksiyonların  %60’ı, son 25 yıl içerisinde ortaya çıkan enfeksiyonların  %75’i, Sağlık Bakanlığınca ihbarı mecburi olarak belirlenen tehlikeli hastalıkların ise %50’si hayvanlardan bulaşmaktadır.    

Avrupa Birliği müktesebatının yaklaşık %25’ i ise veteriner hekimliği ile ilgili konulardan oluşmaktadır.

Veteriner Hekimliği gelecekte Tek Dünya - Tek Tıp - Tek Sağlık  ekseninde gelişecektir,    

 “Veteriner Halk Sağlığı Bilimi”  ülkemiz Veteriner Fakültelerinde     Anabilim Dalı veya Bölüm gibi bağımsız bir akademik birim olarak bugünkü yapılanmaya dahil edilmelidir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Veteriner Hekimliği ile ilgili teknolojiler Dünyada baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Mevcut veteriner hekimlerin önemli bir bölümünün öğretim elemanı ve uygulama olanakları yetersiz fakültelerden mezun olmaları nedeniyle yeterli mesleki donanıma sahip olmadıklar da bir gerçektir.   Mezuniyet sonrası eğitim, dünyadaki gelişmeleri de içerecek programlar doğrultusunda planlanmalıdır. Mezuniyet sonrası sürekli eğitimin planlanması ve koordinasyonu TVHB,   bakanlığımız,  fakültelerimiz, odalarımız, derneklerimiz ve özellikle ihtisas derneklerimizin katkıları ile yapılmalıdır.

Hak kayıpları

Seksenli yıllarda başlayarak ülkemizde mesleğimizle ilgili birçok hak ve yetki kaybı yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir.

Mesleğimiz kamuoyuna yeterince doğru anlatılmadığı için imaj kaybetmeye devam etmektedir. Yazılı ve görsel basında yer alamıyoruz. Türkiye’de veteriner hekimliği mesleğinin hak ettiği yere ulaşmasında en önemli etkenlerden birisi de halkımızın bilinçlendirilmesidir. Halkımıza “Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir”  Özdeyişini iyi anlatmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde çok saygın bir yeri olan, çok önemli yetkilerle donatılmış bulunan bu mesleğin ülkemizde hak ettiği yere ulaşması konusunda hepimize görevler düşmektedir. 

Bu bağlamda basın ve medyada yer almak, mesleğimizi kamuoyunda tanıtabilmek adına belki de profesyonel destek alınmalı bu doğrultuda adı ne olursa olsun bir büro kurulmalıdır.