VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN KURBANLIK HAYVAN KESİMLERİ İLE İGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN KURBANLIK HAYVAN KESİMLERİ İLE İGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN

KURBANLIK HAYVAN  KESİMLERİ İLE İGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

İslam aleminin dini görevlerinden olan “kurban kesmek” ibadetinin tam anlamı ile yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla kurbanlık hayvanın alımından kesim aşamasına kadar  uygulanması gereken kurallar vardır. Ayrıca kurban etinin değerlendirilmesi aşamasında da dikkat edilmesi zorunlu bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

Diğer taraftan “Kurban Bayramı” öncesi ve sonrası kontrolsüz hayvan hareketleri ve denetimsiz kesimler zoonoz hastalıklar olarak tanımladığımız hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklar ile sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına da zemin oluşturabilir. Bu nedenle veteriner hekimlerce kurbanlık hayvanların kesim öncesi muayeneleri ve sağlıklı hayvanların kesimlerine izin verilmesi, kesim sonrası  muayeneleri  hayvanlardan insanlara geçebilen (zoonoz) hastalıkların önlenmesi açısından çok önemlidir.  

Kurbanlık hayvanın alımı, kesimi ve kurban etinin değerlendirilmesi aşamalarında yapılması gerekenlerin titiz bir şekilde yerine getirilmesi ile pek çok olumsuzluğun da önüne geçilmiş olacaktır. Bu kapsamda kurbanlık satış ve kesim yerlerinde veteriner hekim bulundurulması gereklidir. 

Kurbanlık hayvan alımında şu hususlara  dikkat edilmelidir. 

1. Veteriner sağlık raporu ve menşei şahadetnamesi olmalıdır.

2. Kurbanlık sığır ve mandaların küpe ve pasaportu bulunmalıdır.

3. Hayvan genel olarak temiz olmalı ve pis bir görüntüsü olmamalıdır.

4. Kurbanlık,  koyun ve keçiler 1 yaşından küçük olmamalı; sığırlar ise en az 2 yaşında olmalıdır.

5. Kurbanlıkların kılları parlak ve bakışları canlı olmalıdır.

6. Gebe veya yeni doğum yapmış olmamalıdır.

7. Kurbanlık hayvanlarda düşkünlük, ishal, yüksek ateş,  öksürük, kokulu burun akıntısı, sık soluma gibi her hangi bir hastalık belirtisi olmamalı. Ayrıca, burun, göz, ağız, anüs ve genital organlara ait doğal deliklerinden kan, irin vb akıntı gelmemelidir.

8. Hayvan çevreye karşı aşırı tepkili olmamalı, duruş ve yürüyüş bozukluğu bulunmamalıdır.

9. Hayvanda yara, şişlik ve ödemler bulunmamalıdır.

10. Hayvanlarda yapısal anomaliler (eksik veya fazla uzuv vb) olmamalıdır.

11. Kurbanlıklara kesimden 12 saat önce yem verilmemeli ama su verilmelidir. Bu şekilde iç organlar kesim anında dolu olmadığı için kolay patlamaz ve dışkı bulaşmasının önüne geçilmiş olunur.

Kurbanlık hayvanların kesiminde şu hususlara  dikkat edilmelidir;

  1. Kesimler ilgili kurumlarca belirlenen asgari hijyen koşulları kapsamında ve kurban kesim alanlarında yapılmalı, kesim öncesi ve sonrasında veteriner hekim kontrolü olmalıdır.
  2. Kurbanlık hayvanlara kesim işlemi, ehil insanlar tarafından acı ve ıstırap çektirilmeden uygulanmalıdır.  
  3. Kesilen hayvanın öncelikle kanı iyice akıtılmalıdır.
  4. Kesilen etler ön muhafaza altında(0-40 C) dinlendirilmeli, böylece etteki süt asidi seviyesi normale indikten sonra tüketilmelidir.

Ülkemizde kişi başına tüketilen et miktarının çok yetersiz olduğu bilinmektedir. Kurban bayramlarında  et tüketimindeki yetersizliğin bir ölçüde kapatıldığı da gerçektir. Bu nedenle yılda bir kez yakalanan bu şansın iyi değerlendirilerek halkımızın sağlıklı et tüketmesi  için ilgili kuruluşların gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Aksi halde kurbanlık hayvanların kontrolsüz alımı ve kesimi sonucunda halk sağlığı açısından son derece olumsuzlukların ortaya çıkabileceği hususunu kamu oyunun bilgilerine sunar, bu vesile ile halkımızın kurban bayramını kutlarız.

      Saygılarımızla

                                                                                                                                           Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER

                                                                                                                                                        Genel Başkan

                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu Adına