Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerimiz sunulmuştur.

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerimiz sunulmuştur.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN

VETERİNER HEKİMLİĞİ UZMANLIK YÖNETMELİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 

1.    Veteriner hekimliği uzmanlık ana dalları ve eğitim sürelerine dair çizelgeye sektörün beklentilerini karşılayacağı düşüncesiyle eklenmesi önerilen diğer bazı ana dalları aşağıda sunulmuştur.

1.Hayvan Sağlığı ve Ekonomisi İşletmeciliği,

Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, hayvancılık destekleme politikaları, hayvancılık sektörünün temel ekonomik durum ve sorunları, hayvancılık işletmelerinde planlama, proje hazırlama ve danışmanlık, sürülerde işletme yönetimi ve organizasyonu, hayvancılık işletmelerinin ve hayvan sağlığının ekonomik değerlendirilmesi ve hayvan hastalıklarına bağlı mali ve ekonomik kayıpların analizi gibi bilgilerin uzmanlık eğitiminde “Hayvancılık Ekonomisi” başlığında temel uzmanlık alanı açılması önem taşımaktadır.

2.Genetik,

Diğer taraftan, günümüzde gelişimini tamamlamış fakülteler ve nitelikli akademisyen kadrolarıyla Veteriner Hekimlere verilen eğitim sistemlerinin birçok alanda modern çağın gereksinimlerini yakaladığı ve hatta uluslararası alanda rekabet etmeye başladığı görülmektedir. Veteriner Genetik bilim dalıda bu alanlardan birisidir ve günümüzde hayvan ıslahı ve genomik seleksiyondan, hastalık tanı ve tedavi protokolünün belirlenmesine değin veteriner hekimlerin başvuracağı bir araştırma laboratuarı ve/veya danışmanlık aracına dönüşmektedir. Bu nedenle temel uzmanlık alanına dahil edilmesi son derece önemlidir.

3.Patoloji,

4.Biyo İstatistik

2.   Veteriner hekimlerin EK 1’de 4 yıl olarak gösterilen uzmanlık eğitim sürelerinin  3 yıla indirilmesi  uygun olacaktır.  Daha önce uygulanan uzmanlık eğitimlerinde bu süre 3 (Üç) yıl olarak belirlenmişti.

3.  Veteriner hekimliği uzmanlık eğitimi Üniversitelerin  (E.A.V.E) tarafından akredite edilen veya akreditasyon çalışması içerisinde olan Veteriner Fakültesi bulunan  Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülmelidir.

4.  Veteriner hekimliği uzmanlık eğitimi ilişkin yönetmelikte ,aynı kalitede eğitim almaları kaydı ile,diğer kamu kurumlarında (ordu- belediye-çevre bakanlığı vb) görev yapan  veteriner hekimler ile değişik alanlarda çalışan (klinisyen-gıda-yem ilaç sektörleri vb)  serbest   veteriner hekimleri kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

5.  Uzmanlık eğitiminde adayların uzmanlık alanlarına başvuru sayısı üç (3) tercihle sınırlandırılmalıdır.  ( Madde 17/1). Başka bir ifade ile programların uzmanlık alanlarına başvuru sayısı belirtilmemiştir.  

6.  Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu oluşumunda Madde 5 1 (a) ; Bakanlık Müsteşarı veya yardımcısı başkanlığında olmak üzere üç (3) üyenin Bakanlık tarafından, iki (2) üyenin TVHB tarafından, beş (5) üyenin de öğretim veren fakülte tarafından görevlendirilmesi şeklinde değişiklik yapılması önerilmektedir.

7.  Taslağın “Geçici Madde 1” bölümüne “Tezli Yüksek” eğitimini tamamlamış olanların da dahil edilmesi önerilmektedir.