Hayvancılıkta Güncel Piyasa Verileri

MART 2023 -NİSAN 2023

ÖZEL BİR HAYVANCILIK FİRMASININ 2023 YILI MART AYI  İLE 2023 YILI NİSAN AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 15 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL

MART 2023 9,05 13,00
NİSAN 2023 9,25 12,60
DEĞİŞİM % 2,20 -3,10

Süt alan firma,  Özel Hayvancılık İşletmesinin, Nisan ayındaki üretiği çiğ süt alım fiyatını, litre başında 40 krş düşürmüştür. 

Kalite ve soğutma primi dahil 1 litre çiğ süt  satış fiyatı 12,6 TL  ye düşmüştür.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK FİRMASINDA KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILI MART AYI İLE 2023 YILI NİSAN AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

AYLAR

1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL(ORTALAMA)

50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)

MART 2023 9,80 490
NİSAN 2023 9,95 497
DEĞİŞİM % 1,53 1,53


2023 Mart ayına göre 2023 Nisan ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,53 fiyat artışı olmuştur.

2023  MART VE 2023 YILI NİSAN AYI 1 LT SÜT  SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  

AYLAR 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM ORANI TLPARİTESİ 
MART 2023 1,33
NİSAN 2023 1,27
DEĞİŞİM % -5,50

2023 yılı  Nisan ayında çiğ süt satış fiyatları düştüğü için 1 litre çiğ süt parası ile % 5,5 daha az yem alınabilmiştir.

2023 YILI MART AYI İLE 2023 YILI NİSAN AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
MART 2023 3,95
NİSAN 2023 3,35
DEĞİŞİM % -15

2023 yılının  Mart ayında 1 LT sütten 3,95  TL kar edilirken2023 Nisan ayında 1 litre sütten 3,35 TL kar edilmiştir. Süt karı Mart ayına göre % 15 azalmıştır. 

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI MARTve 2023 YILI NİSAN AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI  KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması  olan)

AYLAR

1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL (devlet desteği dahil)

MART 2023 8,81 11,50
NİSAN 2023 8,25 10,90
ARTIŞ % 2 -5

Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Nisan ayında % 2 maliyet artışı göstererek 8,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 Nisan ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütün ortalama fiyatı % 5 azalarak 10,9 TL olmuştur. (Devlet desteği dahil süt satışı).

 Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 Mart ayında kg fiyatı 7,45 TL iken   % 2 artış göstererek Nisan ayında 7,6 TL olmuştur. 

Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı, 2,65 TL’ye düşmüştür   

A-      36  litre süt  ortalaması olup 160 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Nisan  ayında; 

1-      Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Mart  ayına göre % 2,2 artarak 2023 Nisan  ayında   9,25  TL olmuştur. 

2-  2023 yılı ilk 4 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 9,4 artış olmuştur. 

3- 2023 yılı ilk 4 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 6  artış olmuştur. 

4-      Yıllık olarak   ( 2022 Nisan   ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 44 fiyat artışı olmuştur.  

5-     yıllık olarak  ( 2022 Nisan ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  107  fiyat artışı olmuştur. 

             KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ 

B -      20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Nisan ayında; 

1        –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Mart ayına göre  % 2   artarak 2023 Nisan  ayında 8,25 TL  olmuştur. 

2        -  2023 yılı ilk 4 ayında  ( 2022 aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 11 artış olmuştur. 

3        -  2023 yılı ilk 4 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatı  % 10 artış olmuştur. 

4 -      Yıllık olarak ( 2022 Nisan ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 48  fiyat artışı  olmuştur.

5-       Yıllık olarak ( 2022 Nisan ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 103  fiyat artışı  olmuştur.     

NOT: Nisan ayı içerisinde çiğ süt alan firmalar  çiğ süt alım fiyatlarında litre başında 50 krş yakın fiyat düşürmüşlerdir.

ŞUBAT 2023 - MART 2023

ÖZEL BİR  HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2023 OCAK İLE ŞUBAT AYI SÜT MALİYETİ  VE SATIŞ  FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

               38  litre süt  ortalaması olup 150 sağmal hayvanı bulunan  özel bir  süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Mart  ayında; 

 1. Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Şubat  ayına göre % 2,3 artarak 2023 Mart  ayında   9,05  TL olmuştur. 
 2. 2023 yılı ilk 3 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) bir litre çiğ sütün üretim  maliyetinde   % 7 artış olmuştur. 
 3. 2023 yılı ilk 3 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 9,6  artış olmuştur. 
 4. Yıllık olarak   ( 2022 Mart   ayına göre 12 ay içerisinde)   bir litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 54 fiyat artışı olmuştur. 
 5. Yıllık olarak  ( 2022 Mart ayına göre 12 aylık) bir litre çiğ süt satış fiyatında     %  114  fiyat artışı olmuştur. 

             KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ 

            20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Mart ayında; 

 1. Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Şubat  ayına göre  % 3,3  artarak 2023 Mart  ayında 7,9 TL  olmuştur. 
 2. 2023 yılı ilk 3 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 9 artış olmuştur. 
 3. 2023 yılı ilk 3 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 16 artış olmuştur.  
 4. Yıllık olarak ( 2022 Mart ayına göre)  bir litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 56  fiyat artışı  olmuştur.
 5.  Yıllık olarak ( 2022 Şubat ayına göre)  bir litre çiğ süt satış fiyatında    % 115  fiyat artışı  olmuştur.    
 6. Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 Şubat ayında kg fiyatı 7,25  TL iken   % 2,7 artış göstererek Mart  ayinda 7,45 TL olmuştur.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI ŞUBAT ve 2023 YILI MART AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması)

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL (devlet desteği dahil)
ŞUBAT2023 7,9 10,6
MART 2023 8,1 11,50
ARTIŞ % 2,5 8,50

Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Mart ayında %  2,5 maliyet artışı göstererek 8,1TL  olarak gerçekleşmiştir.

2023 Mart ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı % 8,5artarak 11,5TL olmuştur. (Devlet desteği dahil süt satışı.) 

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18  protein süt yeminin 2023Şubat ayında kg fiyatı7,25 TLiken   %2,7artış göstererek Mart ayında 7,45 TL olmuştur. 

Küçük aile süt işletmelerinin  litre başı karı 3,4 TL

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNİN  2023 YILI ŞUBAT  AYI  İLE 2023 YILI MARTAYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 15 kalite primi ve devlet desteği dahil. KDV  hariçtir.

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT  TL
ŞUBAT 2023 8,85 13
MART 2023 9,05 13
DEĞİŞİM  % 2,30 0

Süt alan firma, Özel hayvancılık işletmesinin Mart ayındaki ürettiği çiğ süte;

 Kalite ve soğutma primi dahil  1 litre çiğ süte 12,65.  TL  ödemiştir. Litre başı 0,35 TL de devlet desteği dahil 1 litre çiğ süt satış fiyatı Şubat ayında13 TL olarak gerçekleşmiştir

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILIŞUBAT AYI İLE 2023 YILI MART AYI  FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
ŞUBAT 2023 9,70 485
MART 2023 9,80 490
DEĞİŞİM % 1,00 1,00


2023Şubat ayına göre 2023Mart ayında  1 kg süt yeminde ortalama  % 1fiyat artışı olmuştur.

2023 ŞUBAT VE 2023 YILI MART AYI 1 LT SÜT   SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ  FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ
ŞUBAT 2023 1,34
MART 2023 1,34
DEĞİŞİM % 1,00

2023 yılı  Mart ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,33kg  süt yemi  alınabilmiştir.

2023 YILI ŞUBAT AYI İLE 2023 YILI MART AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN  KARIN  TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
ŞUBAT 2023 4,15
MART 2023 3,95

2023  yılının Şubat ayında 1 LT sütten 4,15TL kar edilirken2023 Mart ayında 1 litre sütten 3,95TLkar edilmiştir.

OCAK 2023 – ŞUBAT 2023

ÖZEL BİR  HAYVANCILIK 2023 YILI OCAK  AYI  İLE 2023 YILI ŞUBAT AYI SÜT MALİYETİ  VE SATIŞ  FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

 Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 15 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYATI, TL
OCAK 2023 8,70 12,05
ŞUBAT 2023 8,85 13,00
DEĞİŞİM, % 1,70 9,60

Süt alan firma,  Özel bir hayvancılık işletmesinin Şubat ayındaki ürettiği çiğ süte;

 Kalite ve soğutma primi dahil  1 litre çiğ süte 12,65  TL  ödemiştir. Litre başı 0,35 TL de devlet desteği dahil, 1 litre çiğ süt satış fiyatı Şubat ayında 13 TL olarak gerçekleşmiştir.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILIOCAK AYI İLE 2023 YILI ŞUBAT AYI  FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
OCAK 2023 9,60 480
ŞUBAT 2023 9,70 485
DEĞİŞİM,% 1 1

2023Ocak ayına göre 2023Şubat ayında  1 kg süt yeminde ortalama  % 1fiyat artışı olmuştur,

2023OCAK VE 2023 YILI ŞUBAT AYI 1 LT SÜT   SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ  FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI

2023 yılı  Şubat ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,340kg  süt yemi  alınabilmiştir .

2023 YILI OCAK AYI İLE 2023 YILI ŞUBAT AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN  KARIN  TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
OCAK 2023 3,35
ŞUBAT 2023 4,15

2023  yılınınOcak ayında 1 LT sütten 3,35TL kar edilirken2023 Şubat ayında 1 litre sütten 4,15TLkar edilmiştir.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI OCAK ve 2023 YILI ŞUBAT AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması)

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT, TL (devlet desteği dahil)

OCAK 2023 7,75 10,15
ŞUBAT 2023 7,90 10,60
ARTIŞ,% 3,30 4,40

 Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Şubat ayında % 3,3maliyet artışı göstererek 7,9TL  olarak gerçekleşmiştir.

2023 ocak ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı % 4,4 artarak10,6TL olmuştur. Devlet desteği dahil süt satışı

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18  protein süt yeminin 2023 Ocak ayında kg fiyatı7,15 TLiken   %1,4artış göstererek Şubat  ayında 7,25TL olmuştur.

Sonuç olarak;

Küçük aile süt işletmelerinin  litre başı karı 2,7 TL‘ ye çıkmıştır.

OCAK 2023 – ŞUBAT 2023 AYLARI SÜT  İSTATİSTİKLERİ

Ocak 2023 istatistikleri:

Süt üreticisi şikayet etmeye devam etselerde süt satış fiyatalarından memnunlar. Büyük süt işletmelerine firmalarca ödenen kalite ve soğutma primi  % 20 lere kadar yükseldi.

A) 36 litre süt ortalaması olup 150 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Ocak  ayında;
 1. Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti  Aralık  ayına göre % 3  artarak 2023 ocak  ayında   8,7  TL olmuştur.
 2. Yıllık olarak ( 2022 Ocak   ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 98 fiyat artışı olmuştur.
 3. Yıllık olarak ( 2022 Ocak  ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  136  fiyat artışı olmuştur.
B) 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Ocak ayında;
 1. Bir litre çiğ sütün üretim  maliyet 2022 Aralık ayına göre  % 2,7  artarak 2023 Ocak  ayında 7,75 TL  olmuştur.
 2. Yıllık olarak ( 2022 Ocak ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 81  fiyat artışı  olmuştur.
 3. Yıllık olarak ( 2022 Ocak ayına göre) 1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 132  fiyat artışı  olmuştur.
 4. Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2022 Aralık ayında kg fiyatı 7 TL iken   % 2,1 artış göstererek 2023 Ocak  ayinda 7,15 TL olmuştur.

Şubat 2023 istatistikleri:

A) 36 litre süt ortalaması olup 150 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Şubat  ayında;
 1. Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti  Ocak  ayına göre % 1,7 artarak 2023 Şubat  ayında   8,85  TL olmuştur.
 2. Yıllık olarak ( 2022 Şubat   ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 68 fiyat artışı olmuştur.
 3. Yıllık olarak ( 2022 Şubat  ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  154  fiyat artışı olmuştur.  
B) 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Şubat ayında;
 1. Bir litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Ocak ayına göre  % 3,3  artarak 2023 Şubat  ayında 7,9     TL  olmuştur.
 2. Yıllık olarak ( 2022 Şubat ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 65  fiyat artışı  olmuştur.
 3. Yıllık olarak ( 2022 Şubat ayına göre) 1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 142  fiyat artışı  olmuştur.
 4. Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 Ocak ayında kg fiyatı 7 TL iken   % 1,4 artış göstererek Şubat  ayinda 7,25 TL olmuştur.

ARALIK 2022 – OCAK 2023

ÖZEL BİR HAYVANCILIK  İŞLETMESİNDE 2022 YILI ARALIK  AYI  İLE 2023 YILI OCAK AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 11 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR 1 LİTRE SÜT MALİYETİ, TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYATI,TL
Aralık 2022 8,45 11,86
Ocak 2023 8,70 12,05
DEĞİŞİM,% 3 1,6

Süt alan firma,  özel hayvancılık işletmesinin Ocak  ayındaki üretiği çiğ süte;

 Kalite ve soğutma primi dahil  1 litre çiğ süte 11,55  TL  ödemiştir. Litre başı 0,5 TL de devlet desteği dahil 1 litre çiğ sütün satış fiyatı  Ocak ayında 12,05 TL olarak gerçekleşmiştir.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI ARALIK AYI  İLE  2023 YILI OCAK AYI  FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
ARALIK 2022 9,50 475
OCAK 2023 9,60 480
DEĞİŞİM  % 0,5 0,5

2022Aralık ayına göre 2023 Ocak ayında  1 kg süt yeminde ortalama  % 0,05fiyat artışı olmuştur,

2022  ARALIK VE 2023 YILI OCAK AYI 1 LT SÜTÜN   SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ  FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI

2023 yılı  Ocak ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,260kg  süt yemi  alınabilmiştir .

2022 YILI ARALIK AYI İLE 2023 YILI OCAK AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN  KARIN  TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR,  TL
ARALIK 2022 3,41
OCAK 2023 3,35

2022 yılının Aralık ayında 1 LT sütten 3,41TL kar edilirken2023 Ocak ayında 1 litre sütten 3,35 TL kar edilmiştir.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI ARALIK ve 2023 YILI OCAK AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması)

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT, TL (devlet desteği dahil)
ARALIK 2022 7,45 9,90
OCAK 2023 7,75 10,15
ARTIŞ,% 2,7 2,5

 Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı OCAK ayında % 2,7maliyet artışı göstererek 7,65TL  olarak gerçekleşmiştir.

2023 ocak ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı % 2,5 artarak10,15 TL olmuştur. Devlet desteği dahil süt satışı;

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18  protein süt yeminin 2022 Aralık  ayında kg fiyatı 7 TL iken   %2,1artış göstererek Ocak ayında 7,15TL olmuştur.

 Sonuç olarak;

Küçük aile süt işletmelerinin  litre başı karı 2,5 TL‘ ye çıkmıştır.

2020-2022 YEM HAMMADDE

SON ÜÇ YILDA ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN YEM HAMMADELERİNİN ORTALAMA   €  FİYATLARI

YIL AYÇİÇEĞİ KÜSPESİ TON FİYATI, € SOYA  TON FİYATI, € DANE MISIR TON  FİYATI, €
2020 220 312 162
2021 261 418 207
2022 351 612 273

 2020 YILINA GÖRE  HAMMADDE  FİYATLARINDAKİ  € BAZINDA ARTIŞ YÜZDESİ

AYÇİÇEĞİ KÜSPESİ
DEĞİŞİM %
SOYA
DEĞİŞİM, %
DANE MISIR
DEĞİŞİM, %
59,55 96,15 68,52


2022 yılında mısır ekimi artınca dane mısır fiyatlarında biraz düşme oldu.  2023 yılı ocak ayında dane mısırın tonu borsalarda 4800 TL civarı alıcı bulmaktadır. Dane mısırın € bazında  tonu ise 240  € ‘dur.

KASIM 2022-ARALIK 2022

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  2022 YILI KASIM  AYI  İLE 2022 YILI ARALIK AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

2022 yılında 1 litre çiğ süt maliyet artışı % 138 olmuştur.

2022 yılında 1 litre çiğ satış fiyatındaki artış %137 olmuştur.

Süt azalınca, Süt alan firmalar süt bulabilmek amacıyla son üç ayda yaptıkları fiyat artışı ile dengeye gelmiş olduğundan üretici sorun yaşamamış gibi gözükmektedir. 

2022 yılı ortalama çiğ süt maliyet ve satış fiyatları ile  2021 yılı çiğ süt maliyet ve satış fiyatı karşılaştırıldığında süt üreticisinin 1 yılda kaybı net bir şekilde gözükmektedir. 

A- 32  litre süt  ortalaması olup 150 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  Aralık  ayında; 

 1. Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Kasım ayına göre % 2,4  artarak Aralık  ayında   8,45  TL olmuştur.
 2. Yıllık olarak   ( 2021 Aralık ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 138 fiyat artışı olmuştur.
 3. Yıllık olarak  ( 2021 Aralık ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  137  fiyat artışı olmuştur. 

 B- 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Aralık ayında; 

 1. Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Kasım ayına göre  % 2,8  artarak   Aralık ayında 7,45 TL  olmuştur.
 2. 2022 yılı ilk 12 aylık dönemde yani yıllık ( 2021 aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  129  fiyat artışı  olmuştur.
 3. Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Kasım ayında kg fiyatı 6,85 TL iken   % 2,2 artış göstererek Aralık ayinda 7 TL olmuştur. 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2022 YILI KASIM  AYI  İLE 2022 YILI ARALIK AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

 Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 11 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT  TL
Kasım 2022 8,25 11,18
Aralık 2022 8,45 11,86
DEĞİŞİM,% 2,4 6,1


Süt alan firma,  hayvancılık işletmesinin Aralık ayındaki ürettiği çiğ süte ;

Kalite ve soğutma primi dahil 1 litre çiğ süte 11,36  TL  ödemiştir. Litre başı 0,5 TL de devlet desteği dahil 1 litre çiğ süt satış fiyatı Kasım ayında 11,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 2022 yılı ilk  12 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı Aralık ayına göre % 138 artış olmuştur..

2022 yılı ilk  12 ayında 1 itre çiğ süt satış fiyatı 2021 yılı Aralık ayına göre %  137 artış olmuştur.

Çiğ süt satış fiyatına gelen son üç aylık artışla 12 aylık dönemde gelen maliyet fiat artışı dengelenmiş olarak gözükmektedir. 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI KASIM AYI İLE 2022 YILI ARALIK AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG 1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
KASIM 2022 9,35 467
ARALIK 2022 9,50 475
DEĞİŞİM , %  1,6 1,6

 
2022 Kasım ayına göre 2022 aralık ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,6 fiyat artışı olmuştur,

 
2022  KASIM VE 2022 YILI ARALIK AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI                                                                                                                                                                

AYLAR 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM ORANI TL PARİTESİ
KASIM 2022 1,20
ARALIK 2022 1,25
DEĞİŞİM % 4


2022 yılı  Aralık ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,25 kg süt yemi alınabilmiştir . Kasım ayına göre % 4 daha fazla süt yemi alınabilmiştir.

2022 YILI KASIM AYI İLE 2022 YILI ARALIK AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
KASIM 2022 2,93
ARALIK 2022 3,41


2022 yılının  Kasım ayında 1 LT sütten 2,93  TL kar elde edilirken Aralık ayında 1 litre sütten 3,41 TL kar edilmiştir 

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI KASIM ve ARALIK AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL (devlet desteği dahil)
KASIM 2022 7,25 9,6
ARALIK 2022 7,45 9,9
DEĞİŞİM % 2,8 3,1

 
Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı Aralık ayında % 2,8 maliyet artışı göstererek 7,45 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aralık ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı 9,9 TL olmuştur. Devlet desteği dahil süt satışı küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Kasım ayında kg fiyatı 6,85 iken   % 2,2 artış göstererek  7 TL olmuştur. 

Sonuç olarak;

Küçük aile süt işletmelerinin litre başı elde ettiği kar 2,45 TL ‘ ye çıkmıştır.

Ekim 2022 - Kasım 2022

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  2022 YILI EKİM  AYI  İLE 2022 YILI KASIM AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

Süt  satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 9 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Ekim 2022 8,10 9,32
Kasım 2022 8,25 11,18
DEĞİŞİM % 1,9 20

Süt alan firma  Kasım  ayında  ürettiği çiğ süte ;
Kalite ve soğutma primi dahil (1 litre çiğ süte )10,68  TL  ödemiştir. Litre başı 0,5 TL devlet desteği dahil 1 litre çiğ süt satış fiyatı Kasım ayında 11,18 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  11 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı Aralık  ayına göre % 132 artış olmuştur..
2022 yılı ilk  11 ayında 1 itre çiğ süt satış fiyatı 2021 yılı Aralık ayına göre %  123 artış olmuştur.
 
ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI EYLÜL AYI İLE 2022 YILI EKİM AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Ekim 2022 9,25 462
Kasım 2022 9,35 467
DEĞİŞİM % 1 1

 
2022 Ekim ayına göre 2022 Kasım ayında 1 kg süt yeminde ortalama %  1 fiyat artışı olmuştur,
  
2022  AĞUSTOS VE 2022 YILI EYLÜL AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  


Aylar 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM    ORANI TL PARİTESİ
Ekim 2022 1
Kasım 2022 1,2
DEĞİŞİM % 20


2022 yılı   Kasım ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,2 kg süt yemi alınabilmiştir . Ekim ayına göre % 20 daha fazla süt yemi alınabilmiştir.

2022 YILI EYLÜL AYI İLE 2022 YILI EKİM AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


Aylar 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL       
Ekim 2022 1,22
Kasım 2022 2,93
Değişim

 
2022 yılının  Ekim ayında 1 LT sütten 1,22  TL kar edilirken Kasım ayında 1 litre sütten 2,93 TL kar edilmiştir 

 AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI EKİM ve KASIM AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )


Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL (devlet desteği dahil)
Ekim 2022 7 7,73
Kasım 2022 7,25 9,6
Artış % 3,6 24

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı KASIM ayında % 4,5 maliyet artışı göstererek 7,25 TL olarak gerçekleşmiştir.
KASIM ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı 9,6 TL olmuştur. (Devlet desteği dahil )
 
Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin EKİMl ayında kg fiyatı 6,7 iken   % 2,5 artış göstererek  6,85 TL olmuştur.
 
Sonuç olarak;
Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı 2,35 TL ‘ ye çıkmıştır.
 

A-33  litre süt  ortalaması olup 145 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  KASIM   ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Ekim  ayına göre % 1,9  artarak Kasım  ayında   8,25  TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 11 aylık döneminde ( 2021 Aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 133  fiyat artışı olmuştur.

3-2022 yılı ilk 11 aylık döneminde ( 2021 Aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt satıs fiyatında  % 123  fiyat artışı olmuştur.

4- Yıllık olarak   ( 2021 Kasım   ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 155 fiyat artışı olmuştur. 

5-1 litre çiğ süt satış fiyatında  yıllık olarak  ( 2021 Kasım  ayına göre 12 aylık)    %  200  fiyat artışı olmuştur.
    

B -20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 KASIM ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Ekim ayına göre  % 3,6  artarak   kasım  ayında 7,25 TL  olmuştur.

2 - 2022 yılı ilk 11 aylık dönemde ( 2021 Aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  125  fiyat artışı  olmuştur.

3 -  Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin ekim  ayında kg fiyatı 6,7 TL iken   % 2,2 artış göstererek kasım  ayinda 6,85 TL olmuştur.

Eylül 2022 - Ekim 2022

ÖZEL BİR HAYVANCILIK FİRMASINDA 2022 YILI EYLÜL  AYI  İLE 2022 YILI EKİM AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

SÜT  satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 9 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Eylül 2022 7,85 8,12
Ekim 2022 8,10 9,32
DEĞİŞİM % 3,2 14,8

Ulusal süt konseyince  2022 yılı 15 ekim den geçerli olmak üzere  1 ltre  çiğ süt satış fiyatı 8,5 TL olarak belirlenmişti. Süt alımı yapan firmalar çiftlik sütlerine USK fiyatının üzerinde fiyat vermişlerdir. Bir litre çiğ süt alım fiyatını  9,2 TL  olarak belirlemişlerdir.  Kalite ve soğutma priminide % 8 den % 9 çıkarmışlardır.  Kalite ve soğutma primi dahil 1 litre çiğ süte 10,02 TL  ödemektedir.

Süt fiyatlarındaki artışlar 15 ekimden geçerli olduğu için ilhanlar hayvancılıkda ekim ayında 1 litre çiğ süt satış fiyatı ortalama 9,32 TL olarak gerçekleşmiştir..
 
1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam satış fiyatı 2022  yılı  Ekim ayında %14,8 artarak 9,32 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  10 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı aralık ayına göre % 128 artış olmuştur..
2022 yılı ilk  10 ayında 1 itre çiğ süt satış fiyatı 2021 yılı aralık ayına göre %  86 artış olmuştur.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK FİRMASINDA  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI EYLÜ AYI İLE 2022 YILI EKİM AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Eylül 2022 9,1 455
Ekim 2022 9,25 462
DEĞİŞİM % 1,6 1,6

 
2022 Eylül ayına göre 2022 Ekim ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,6 fiyat artışı olmuştur,
 
2022  AĞUSTOS VE 2022 YILI EYLÜL AYI 1 LT SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  


Aylar 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM    ORANI TL PARİTESİ
Eylül 2022 0,892
Ekim 2022 1
DEĞİŞİM % 8,5


2022 yılı   Ekim ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1 kg süt yemi alınabilmiştir . Eylül ayına göre % 8,5 daha fazla süt yemi alınabilmiştir.
 
2022 YILI EYLÜL AYI İLE 2022 YILI EKİM AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


Aylar 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL       
Eylül 2022 0,27
Ekim 2022 1,22

2022 yılının  Eylül ayında 1 LT sütten 0,27  TL kar edilirken Ekim ayında 1 litre sütten 1,22. TL kar edilmiştir 

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI AĞUSTOS ve EYLÜL AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )


Aylar 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM    ORANI TL PARİTESİ
Agustos 2022 6,45 6,97
Ekim 2022 6,7 6,97
Artış % ,9 0

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı Eylül ayında % 3,9 maliyet artışı göstererek 6,7 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Ağustos ayında kg fiyatı 6,45 iken   % 2,3 artış göstererek  6,6 TL olmuştur.
 
Sonuç olarak;
Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı 0, 27 TL düşmüştür.


SONUÇLAR

A-  34  litre süt  ortalaması olup 135 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  EKİM   ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Eylül  ayına göre % 3,2  artarak Ekim  ayında   8,10  TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 10 aylık döneminde ( 2021 Aralık  ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 128  fiyat artışı olmuştur.

3-  2022 yılı ilk 10 aylık döneminde ( 2021 Aralık  ayına göre) 1 litre çiğ süt satıs fiyatında  % 86  fiyat artışı olmuştur.

4- Yıllık olarak   ( 2021 Ekim  ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 155 fiyat artışı olmuştur. 

5- 1 litre çiğ süt satış fiyatında  yıllık olarak  ( 2021 Ekim  ayına göre 12 aylık)    %  150  fiyat artışı olmuştur.
  

B - 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Eylül ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Ağustos ayına göre  % 4,5  artarak   Eylül  ayında 7 TL  olmuştur.

2 - 2022 yılı ilk 10 aylık dönemde ( 2021 Aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  115  fiyat artışı  olmuştur.
     
3 - Küçük  aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Eylül  ayında kg fiyatı 6,6 TL iken   % 1,5 artış göstererek Ekim ayinda 6,6 TL olmuştur.

2022 AĞUTOS - 2022 EYLÜL

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  2022 YILI AĞUSTOS  AYI  İLE 2022 YILI EYLÜL AYI  SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI
 
Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 8 kalite primi dahil, KDV  hariçtir.


Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Ağustos 2022 7,50 8,12
Eylül 2022 7,85 8,12
DEĞİŞİM % 4,7 0


1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam satış fiyatı 2022  yılı  Eylül ayında da değişmeyerek 8,12. TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  9 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı aralık ayına göre % 121 artış olmuştur..
2022 yılı ilk  9 ayında 1 itre çiğ süt satış fiyatı 2021 yılı aralık ayına göre %  62 artış olmuştur..


ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI AĞUSTOS AYI İLE 2022 YILI EYLÜL AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Ağustos 2022 8,95 445
Eylül 2022 2,2 2,2

2022 Ağustos ayına göre 2022 Eylül ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 2,2 fiyat artışı olmuştur,
 
2022  AĞUSTOS VE 2022 YILI EYLÜL AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  


Aylar 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM   ORANI TL PARİTESİ
Ağustos 2022 0,912 0,892
DEĞİŞİM % -3

2022 yılı   Eylül ayında 1 litre çiğ süt parası ile 892 gram süt yemi alına bilmektedir. Agustos ayına göre % 3 kayıp olmuştur.

2022 YILI AĞUSTOS AYI İLE 2022 YILI EYLÜL AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI
 
 
Aylar 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
Ağustos 2022 0,62
DEĞİŞİM % 0,27


2022 yılının  Agustos ayında 1 LT sütten 0,62  TL kar edilirken Eylül ayında 1 litre sütten 0,27 TL düşmüştür .   

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI AĞUSTOS ve EYLÜL AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )


Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL
Ağustos 2022 6,45 6,97
Eylül 2022 6,7 6,97
DEĞİŞİM % 3,9 0


Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı Eylül ayında % 3,9 maliyet artışı göstererek 6,7 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Küçük  aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Ağustos ayında kg fiyatı 6,45 iken   % 2,3 artış göstererek  6,6 TL olmuştur.
 
Sonuç olarak;
Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı 0, 27 TL düşmüştür.

 Özet:

 A-  33  litre süt  ortalaması olup 132 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  Eylül   ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Ağustos ayına göre % 4,7  artarak  Eylül ayında   7,85  TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 9 aylık döneminde ( 2021 Aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 121  fiyat artışı olmuştur.

3-        2022 yılı ilk 9 aylık döneminde ( 2021 Aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt satıs fiyatında  % 62,4  fiyat artışı olmuştur.

( 2022 yılı ilk 9 ayında 1 litre süt maliyeti % 121 artmış. 1 litre süt satış fiyatında ise % 62,4 artış olmuştur. Aradaki % 59 gibi fark süt üreticisi aleyhine olmuştur.)

4- Yıllık olarak   ( 2021 Eylül  ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 167 fiyat artışı olmuştur. 

5-    1 litre çiğ süt satış fiyatında  yıllık olarak  ( 2021 Eylül  ayına göre 12 aylık)    %  118  fiyat artışı olmuştur.

( Yıllık olarak ( 2021 Eylül ayına göre) 1 litre süt maliyeti % 167 artmış.  1 litre süt satış fiyatında ise %118 artış olmuş. Aradaki  % 49 gibi  fark  süt üreticisi  aleyhine olmuştur. )
    

B -      20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Eylül ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Ağustos ayına göre  % 3,9  artarak   Eylül ayında 6,7 TL  olmuştur.

2 -   2022 yılı ilk 8 aylık dönemde ( 2021 Aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  106  fiyat artışı  olmuştur.
     
3 -  Küçük  aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Ağustos ayında kg fiyatı 6,45 TL iken   % 2,3 artış göstererek Ağustos ayinda 6,6 TL olmuştur.
 
 2022 yılı ilk 9 ayında 1 litre süt maliyeti % 121 artmış. 1 litre süt satış fiyatında ise % 62,4 artış olmuştur. Aradaki % 59 gibi fark süt üreticisi aleyhine olmuştur.

 Yıllık olarak ( 2021 Eylül  ayına göre) 1 litre süt maliyeti % 167 artmış.  1 litre süt satış fiyatında ise %118 artış olmuş. Aradaki  % 49 gibi  fark  süt üreticisi  aleyhine olmuştur.

2022 TEMMUZ - 2022 AĞUSTOS

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2022 YILI TEMMUZ  AYI  İLE 2022 YILI AĞUSTOS AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

 Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 8 kalite primi dahil, KDV  hariçtir.

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Temmuz 2022 7,50 8,12
Ağustos 2022 7,50 8,12
DEĞİŞİM % 2,8 0

1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam satış fiyatı 2022  yılı  ağustos ayında da değişmeyerek 8,12. TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  8 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı aralık ayına göre % 111 artış olmuştur..
2022 yılı ilk  8 ayında 1 itre çiğ süt satış fiyatı 2021 yılı aralık ayına göre %  62,4  artış olmuştur..

ÖZEL BİR  HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI TEMMUZ AYI İLE 2022 YILI AĞUSTOS AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT €
TEMMUZ 2022 8,75 437
AĞUSTOS 2022 8,9 445
DEĞİŞİM % 1,7 7,7

2022 Temmuz ayına göre 2022 Ağustos ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,7 fiyat artışı olmuştur,
 
2022  TEMMUZ VE 2022 YILI AĞUSTOS AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  


Aylar 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM   ORANI TL PARİTESİ
TEMMUZ 2022 0,928
AĞUSTOS 0,912
DEĞİŞİM % -1,7


2022 yılı   temmuz ayında 1 litre çiğ süt parası ile 912 gram süt yemi alına bilmektedir. Haziran ayına göre % 1,7 kayıp olmuştur.
 
2022 YILI  HAZİRAN AYI İLE 2022 YILI TEMMUZ AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


Aylar 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL             ORANI TL PARİTESİ
TEMMUZ 2022 0,87
AĞUSTOS 2022 0,62
DEĞİŞİM %

2022 yılının  Temmuz ayında 1 LT sütten 0,87  TL kar edilirken Ağustos ayında 1 litre sütten 0, 62 TL düşmümüştür .   
 
 AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI TEMMUZ ve AĞUSTOS AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )


Aylar 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYATTL
TEMMUZ 2022 6,30 6,97
AĞUSTOS 2022 6,45 6,97
DEĞİŞİM % 2,4 0

2021 yılının aralık ayında 1 itre çiğ sütten 1,62 TL kar edilirken, 2022 ocak ayında 1 litre çiğ sütten kar % 57 azalarak 0,70 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı Ağustos ayında % 2,4 maliyet artışı göstererek 6, 45 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin temmuz ayında kg fiyatı 6,20 iken   % 4 artış göstererek  6,45 TL olmuştur.
 
Sonuç olarak;
Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı 0, 52 TL düşmüştür.

A-  34  litre süt  ortalaması olup 135 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  Ağustos   ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Temmuz ayına göre % 2,8  artarak  Ağustos ayında   7,5  TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 8 aylık döneminde ( 2021 aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 111  fiyat artışı olmuştur.

3-        2022 yılı ilk 8 aylık döneminde ( 2021 aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt satıs fiyatında  % 62,4  fiyat artışı olmuştur.

4- Yıllık olarak   ( 2021 Ağustos  ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 165 fiyat artışı olmuştur. 

5-    1 litre çiğ süt satış fiyatında  yıllık olarak  ( 2021 Ağustos  ayına göre 12 aylık)    %  118  fiyat artışı olmuştur
  

B -      20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Ağustos ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Temmuz ayına göre  % 2,5  artarak   Ağustos ayında 6,45 TL  olmuştur.

      2 -   2022 yılı ilk 8 aylık dönemde ( 2021 aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  98  fiyat artışı  olmuştur.

3 -  küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin temmuz ayında kg fiyatı 6,3 TL iken   % 4 artış göstererek Ağustos ayinda 6,45 TL olmuştur.

2022 HAZİRAN - 2022 TEMMUZ

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI HAZİRAN ve TEMMUZ AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
HAZİRAN 2022 6,15 6,97
TEMMUZ 2022 6,30 6,97
DEĞİŞİM % 2,4 0


Süt üreticisi aile işletmelerinde  üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı Temmuz  ayında % 2,4 maliyet artışı göstererek 6,30 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Küçük  aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Nisan  ayında kg fiyatı 6,05 iken   % 2,5 artış göstererek  6,20 TL olmuştur.
 
Sonuç olarak;
Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı 0, 67 TL düşmüştür.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  2022 YILI HAZİRAN  AYI  İLE 2022 YILI TEMMUZ AYI                     SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 8 kalite primi dahil, KDV  hariçtir.

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
HAZİRAN 2022 7,05 8,12
TEMMUZ 2022 7,25 8,12
DEĞİŞİM % 2,8 0

1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalama satış fiyatı 2022  yılı  Temmuz  ayında 8,12 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  7 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı Aralık ayına göre % 104 artış olmuştur.2022 yılı ilk  7 ayında 1 itre çiğ süt aatış fiyatı 2021 yılı Aralık ayına göre %  62,4  artış olmuştur.

ÖZEL  BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI HAZİRAN AYI İLE 2022 YILI TEMMUZ AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
HAZİRAN 2022 8,55 427
TEMMUZ 2022 8,55 427
DEĞİŞİM % 2,3 2,3

2022 Haziran  ayına göre 2022 Temmuz ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 2,3 fiyat artışı olmuştur.
 
2022  HAZİRAN VE 2022  TEMMUZ AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  


Aylar 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM     ORANI TL PARİTESİ
HAZİRAN 2022 0,950
TEMMUZ 2022 0,928
DEĞİŞİM % -0,2

2022 yılı   Temmuz  ayında 1 litre çiğ süt parası ile 928 gram süt yemi alınabilmektedir. Haziran ayına göre % 2 kayıp olmuştur.
 
2022 YILI  HAZİRAN AYI İLE 2022 YILI TEMMUZ AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


Aylar 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
HAZİRAN 2022 1,07
TEMMUZ 2022 0,87
DEĞİŞİM %

2022 yılının  Haziran  ayında 1 LT sütten 1,07  TL kar edilirken Temmuz  ayında 1 litre sütten 0,87 TL kar edebilmiştir   

A- 34  litre süt  ortalaması olup 130 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  Temmuz   ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Haziran ayına göre % 2,8  artarak  Temmuz  ayında   7,25  TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 7 aylık döneminde ( 2021 Aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 104  fiyat artışı olmuştur.

3- Yıllık olarak   ( 2021 Temmuz ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 163 fiyat artışı olmuştur. 

4-    1 litre çiğ süt satış fiyatında ise yıllık olarak  ( 2021 Temmuz   ayına göre 12 aylık)    %  118  fiyat artışı olmuştuB -20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Temmuz ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Haziran ayına göre  % 2,4  artarak   Temmuz  ayında 6,30 TL  olmuştur.

2 -   2022 yılı ilk 7 aylık dönemde ( 2021 Aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  93  fiyat artışı  olmuştur.

3 -  Küçük  aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Haziran ayında kg fiyatı 6,05 iken   % 2,5 artış göstererek Temmuz  ayında   6,20 TL olmuştur.

MAYIS 2022 - HAZİRAN 2022

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2022 YILI MAYIS AYI VE 2022 YILI HAZİRAN AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI


AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Mayıs 2022 6,63 7,09
Haziran 2022 7,05 8,12
DEĞİŞİM  % 6,3 14,5

1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam maliyeti 2022  yılı Mayıs  ayında 6,63. TL iken,  2022 yılı  Mayıs ayında % 6,3. artış göstererek 7,05 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  6 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyetinde  2021 yılı aralık ayına göre % 98 artış olmuştur. 2022 yılı ilk  6  ayında 1 itre çiğ süt satış  fiyatı 2021 yılı aralık ayına göre % 57  artış olmuştur.

Özel bir hayvancılık işletmesinde, 2022 yılı Haziran  ayında % 8 soğutma ve kalite primi dahil 1 LT çiğ süt satış fiyatı 8,12 TL olarak gerçekleşmiştir.  
 
ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI MAYIS AYI İLE 2022 YILI HAZİRAN AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI


AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA) TL
Mayıs 2022 8,15 408
Haziran 2022 8,55 427
DEĞİŞİM  % 5 5

2022 Nisan ayına göre 2022 Mayıs  ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 5 fiyat artışı olmuştur,
 
2022  MAYIS VE 2022 YILI HAZİRAN AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN
KARŞILAŞTIRMASI  


AYLAR 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM     ORANI TL PARİTESİ TL
Mayıs 2022 0,867
Haziran 2022 0,950
DEĞİŞİM  % 9,6


2022 yılı   Haziran  ayında 1 litre çiğ süt parası ile 950 gram süt yemi alınabilmektedir.Süt fiyatları  yeni belirlendiği  için  süt yemi alımında %  9,6 iyileşme olmuştur. 

2022 YILI  NİSAN AYI İLE 2022 YILI MAYIS AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


AYLAR 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
Mayıs 2022 0,46
Haziran 2022 1,07


2022 yılının  Haziran  ayında özel hayvancılık işletmesi  1 LT sütten 1,07 TL kar etmiştir.   
 
AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI NİSAN ve MAYIS AYINDA   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )


AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL  
Mayıs 2022 5,85 6,2
Haziran 2022 6,15 6,97
DEĞİŞİM  % 5,4 12

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı haziran ayında % 5,4 maliyet artışı göstererek 6,15 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Küçük  aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Nisan  ayında kg fiyatı 5,78 iken   % 4,6 artış göstererek  6,05 TL olmuştur.
 
Sonuç olarak;
Mayıs ayı 15 inden geçerli olan yeni belirlenen süt satış fiyatları ile Küçük aile süt işletmeleri litre başı 0, 77 TL  kar etmiştir.


ÖZET

A- 32 litre süt  ortalaması olup 130 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  Haziran ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Mayıs   ayına göre % 6,3 artarak  Haziran  ayında   7,05  TL olmuştur.

2- 2022 yılı ilk 6 aylık döneminde ise 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 98 fiyat artışı olmuştur.


3- Yıllık olarak   ( 2021 Haziran ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 214 fiyat artışı olmuştur. 

4- 1 litre çiğ süt satış fiyatında ise yıllık olarak  ( 2021 Haziran ayına göre 12 aylık)    %  140  fiyat artışı olmuştu
    

B - 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Haziran ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Mayıs  ayına göre  % 5,4  artarak   Haziran  ayında 6,15 TL  olmuştur.

2 -  2022 yılı ilk 6 aylık dönemde ise 1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  86  fiyat artışı  olmuştur.

3 - Yıllık olarak ise ( 2021 haziran  ayına göre 12 ayda)   1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde %  192  fiyat artışı olmuştur.

4 - Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Mayıs  ayında kg fiyatı 5, 78 iken   % 4,6 artış göstererek Haziran  ayında   6,05 TL olmuştur.

NİSAN 2022-MAYIS 2022

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2022 YILI NİSAN AYI VE 2022 YILI MAYIS AYI  SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

Süt  satış fiyatına,  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 8 kalite primi dahil, KDV  hariçtir.

Aylar 1 Litre Çiğ Süt Maliyetleri 1 Litre Çiğ Süt Satış Fiyat TL
Nisan 2022 6,40 6,80
Mayıs 2022 6,63 7,09
Değişim% 4 17

1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam maliyeti 2022  yılı  Nisan  ayında 6,40. TL iken

2022 yılı Mayıs  ayında % 4 artış göstererek  6,63 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı ilk  5 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı Aralık ayına göre % 87 artış olmuştur..

USK konseyince 2022 yılı 15  Mayıs’dan geçerli olmak üzere  7,5 TL / LT  belirlenmiştir. Üretici Mayıs ayının ilk 15 günlük sütünü 6,08 TL verdiği için Mayıs  ayında ortalama 1 LT çiğ süt satış fiyatı 7,09 TL olarak gerçekleşmiştir.  

 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI NİSAN AYI İLE 2022 YILI MAYIS AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI


Aylar 1 KG SÜT YEMİ FİYAT (ORTALAMA) 1 ÇUVAL SÜT YEMİ FİYAT TL (ORTALAMA) TL
Nisan 2022 7,70 385
Mayıs 2022 8,15 408
Değişim% 6 6

2022 Nisan ayına göre 2022 Mayıs  ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 6 fiyat artışı olmuştur,

Aylar 1 Litre Süt Tl/1KG YEM ORANI TL PARİTESİ TL
Nisan 2022 0,790
Mayıs 2022 0,867
Değişim% 10

2022 yılı   Mayıs ayında 1 litre çiğ süt parası ile 867 gram süt yemi alınabilmektedir.

Süt fiyatları  yeni belirlendiği  için  süt yemi alımında % 10 iyileşme olmuştur. 

2022 YILI  NİSAN AYI İLE 2022 YILI MAYIS AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 Litre Çiğ Sütten Edilen Gelir TL
Nisan 2022 -0,32
Mayıs 2022 0,46


22 yılının  Nisan ayında 1 litre çiğ sütten 0, 32 TL  zarar edilmişken Mayıs  ayınaki  15 günlük geçerli yeni satış fiyatı ile  üretici 1 LT sütten  0,46 TL kar etmiştir.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI NİSAN ve MAYIS AYINDA   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması  olan )


Aylar 1 Litre Ciğ Süt Maliyeti TL 1 Litre Çiğ Süt Satış Fiyat TL
Nisan 2022 5,55 5,35
Mayıs 2022 5,85 6,2
Artış % 5,4 15

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı Nisan ayında % 5,4 maliyet artışı göstererek 5, 85 TL olarak gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin nisan ayında kg fiyatı 5, 39 iken   % 6,4 artış göstererek  5,78 TL olmuştur.

Sonuç olarak;

Mayıs ayı 15 inden geçerli olan yeni belirlenen süt satış fiyatları ile

küçük  aile süt işletmeleri litre başı 0, 85 TL  kar etmiştir.

A-  32 litre süt  ortalaması olup 130 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  Mayıs ayında;

 • Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti Nisan ayına göre % 4 artarak 6,63 TL olmuştur.
 • 2022 yılı ilk 5 aylık döneminde ise 1 litre çiğ süt üretim maliyetinde % 87 fiyat artışı olmuştur.
 • Yıllık olarak ( 2021 Mayıs ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim maliyetinde % 186 fiyat artışı olmuştur.
 • 1 litre çiğ süt satış fiyatında ise yıllık olarak ( 2021 Mayıs ayına göre) % 109 fiyat artışı olmuştur.

20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Nisan ayında;

 • Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti Nisan ayına göre % 5,4 artarak 5, 85 TL olmuştur.
 • 2022 yılı ilk 5 aylık dönemde ise 1 litre çiğ süt maliyetinde % 74 fiyat artışı olmuştur.
 • Yıllık olarak ise ( 2021 Mayıs ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim maliyetinde % 172 fiyat artışı olmuştur.
 • Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Nisan ayında kg fiyatı 5, 39 iken % 6,4 artış göstererek 5,78 TL olmuştur.

NİSAN 2022

NİSAN 2022 SÜT MALİYET VERİLERİ

32 litre süt  ortalaması olup 130 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı Nisan ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Mart  ayına göre % 9,4 artarak  6,4 TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 4 aylık döneminde ise 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 80 fiyat artışı olmuştur.

3- Yıllık olarak ise  ( 2021 Nisan  ayına göre)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde  %  186 fiyat artışı olmuştur. 
  

20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde 2022 Nisan ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Mart ayına göre  % 7 artarak 5,55 TL  olmuştur.

      2 -   2022 yılı ilk 4 aylık dönemde ise 1 litre çiğ süt maliyetindeı   %  67  fiyat artışı  olmuştur.

     3 -  Yıllık olarak ise ( 2021 Nisan  ayına göre)   1 litre çiğ süt üretim  maliyetindeı %  165  fiyat artışı olmuştur.

MART 2022- NİSAN 2022

ÖZEL BİR  HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  2022 YILI MART AYI VE 2022 YILI NİSAN AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 8 kalite primi dahil. KDV  hariçtir.

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL  1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Mart 2022 5,85 6,08
Nisan 2022 6,40 6,08
DEĞİŞİM % 9,4 0

1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam maliyeti 2022  yılı  mart ayında 5,8 TL iken
 
2022 yılı nisan ayında % 9,4 artış göstererek  6,4 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  4 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı aralık ayına göre % 80 artmıştır.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI MART AYI İLE 2022 YILI NİSAN AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG 1 ÇUVAL SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA)
MART 2022 7,15 357
Ocak 2022 7,70 385
DEĞİŞİM % 8 8

2022 MART ayına göre 2022 NİSAN ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 8 fiyat artışı olmuştur,

2022 MART VE 2022 YILI NİSAN AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  

Aylar 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM ORANI TL PARİTESİ
Mart 2022 0,850
Nisan 2022 0,790
DEĞİŞİM % -7,1

2022 yılı  Nisan ayında 1 litre çiğ süt parası ile 790 gram süt yemi alına bilmektedir,kayıp % 7,1 olmuştur. 

2022 YILI MART AYI İLE 2022 YILI NİSAN AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR TL
Mart 2022 0,23
Nisan 2022 -032

2022 yılının  Nisan ayında 1 litre çiğ sütten 0, 32 TL  zarar edilmiştir..

Şubat 2022- Mart 2022

ÖZEL BÜYÜK ve KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÜT HAYVANCILIĞI İŞLETMELERİNİN, 2021 ve 2022 KARŞILAŞTIRMASI: 

32 litre süt  ortalaması olup 130 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı mart ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti şubat ayına göre % 11 artarak  5,85 TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 3 aylık döneminde ise 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 64 fiyat artışı olmuştur.

3- Yıllık olarak ise  ( 2021 mart ayına göre)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde  %  179 fiyat artışı olmuştur. 

4- Yıllık olarak ise ( 2021 mart ayına göre)   1 litre çiğ sütün satış fiyatında  %  80  artış  olmuştur 
   
20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde 2022 mart ayında;

1–  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti şubat ayına göre  % 9 artarak 5,2 TL  olmuştur.

2 -   2022 yılı ilk 3 aylık dönemde ise 1 litre çiğ süt maliyetinde  %55 fiyat artışı olmuştur.

3 -  Yıllık olarak ise ( 2021 mart ayına göre)       1 litre çiğ süt üretim  maliyetindeı %  142  fiyat artışı olmuştur. 

4 – Yıllık olarak ise ( 2021 mart ayına göre)   1 litre çiğ süt satış fiyatında  %  91 artış  olmuştur

YORUM

Küçük aile işletmelerinde, süt üretim maliyet artış  %  sinin  daha düşük çıkma nedeni ,   ekipman, mazot ve enerji  gibi girdileri  daha az kullanılıp , emek yoğunluklu  çalıştıklarından fiyat artışlarından kısmen daha az etkilenmektedirler.

Küçük aile işletmelerinde, Çiğ süt satış fiyatı  % sinin yüksek çıkmasının nedeni ise sütü düşük fiyata sattıkları için yapılan devlet destek primi, süt satış fiyatı yüzdesini  yükseltmektedir.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİ  2022 YILI ŞUBAT AYI VE 2022 YILI MART AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Şubat 2022 5,25 5,10
Mart 2022 5,85 6,08
DEĞİŞİM % 11 19

1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam maliyeti 2022  yılı ŞUBAT ayında 5,25  TL iken
 
2022 yılı Mart  ayında % 11 artış göstererek  5,85 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk 3 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı aralık ayına göre % 64 artmıştır.
 
ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI ŞUBAT AYI İLE 2022 YILI MART AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 KG ÇİĞ SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG 1 ÇUVAL SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTLAMA)
Şubat 2022 6,51 325
Mart 2022 7,15 357
DEĞİŞİM % 10 10

2022 ŞUBAT ayına göre 2022 MART ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 10 fiyat artışı olmuştur,

2021 ARALIK  VE 2022 YILI OCAK AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE 1 KG YEM ORANI TL PATİTESİ
Şubat 2022 0,738
Mart 2022 0,850
DEĞİŞİM % 8,5

Vaad edilen 1 TL destekle 2022 yılı mart ayında 1 litre çiğ süt parası ile 850 gram süt yemi alınabilecek gibi  gözüksede mart ayında üreticinin eline geçen süt parası ile 713 gram süt yemi alınabilmiştir.
 
Büğün için ele geçen paraya göre kayıp % 9,5 olmuştur. 

2022 YILI OCAK AYI İLE 2022 YILI ŞUBAT AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR TL
Şubat 2022 -0,15
Mart 2022 0,23

2022 yılının  MART ayında 1 litre çiğ sütten 0,23 TL  kar  edilmiş olarak gözükmektedir  çiğ süt alımına 1 mart 2022 tarihinden geçerli olacak sekilde 1 TL’ ye çıkarılan devlet desteği tahminene en erken kasım 2022 tarihinde üreticiye ödenecektir.  Halen 2021 yılı ekim, kasım ve aralık ayları süt destekleri ödenmemiştir.  Süt destekleri  yaklaşık 6 ay sonra ödenmektedir.   
 
Özel hayvancılık işletmesi,  mart ayında   1 litre çiğ sütü 0,77 TL satış fiyatının altında üretmiştir.  Ancak Kasım  2022 ayında süt desteğini aldığı zaman litre başı 0,23 TL gibi kar etmiş olacaktır.  
 
Sonuç olarak,  üreticiye vaad edilen 1 TL’ lik süt destek artışının  büğün için üreticiye faydası yoktur.
 
Ulusal süt konseyi  tarafından  1 nisan 2022 den geçerli olacak şeklinde   5,70 TL /  LT    belirlenen  süt satış fiyatı, Rusya – Ukrayna krizi nedeniyle yem hammadeleri ve diğer  girdilere gelen artışlar nedeniyle yürürlüğe girmeden  erimeye başlamıştır.  Büyük bir olasılıkla süt üreticisi nisan ayında da sütten kar edemeyecektir.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI ŞUBAT ve MART AYINDA   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

Süt satış fiyatına 1 TL Devlet desteği dahil

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL  1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Şubat 2022 4,78 4,37
Mart 2022 5,20 5,5
DEĞİŞİM % 9 22

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı mart ayında % 9 maliyet artışı göstererek 5,30 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
1 mart 2022 geçerli olan  1 TL lik süt destek artışı sonucunda  mart ayında litre başı   0, 05 TL gibi düşük kar etmiş gibi gözükmektedir.
 
Ancak süt destek paraları  yaklaşık 6 ay sonra süt üreticisine  ödendiği için süt üreticisinin eline Mart ayında  litre başı 4,35 TL geçmiştir.
 
Sonuç olarak;
 • Küçük aile süt işletmeleri litre başı 0,95 TL  düşük  üretmeye devam etmiştir.
 • Devlet desteği 6 sonra ödendiği zaman 0,05 TL  gibi bir kar etmiş olacak.
    

Şubat 2022

2022 YILI İLK İKİ AYINDA  SÜT İŞLETMESİNDE ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI ( 130  sağmal inek süt ortalamsı 33  litre )

 süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 8  kalite primi ve devlet desteği dahildir.

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL  1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Aralık 2021 4,39 5,10
Ocak 2022 5,25 5,10
DEĞİŞİM % 20 0

2022 yılı Şubat ayında % 20  fiyat artış göstererek 1 litre çiğ sütün işletmeye maliyeti   5,25  TL olarak gerçekleşmiştir.  2022  ŞUBAT  ayında 1 litre çiğ sütten 0,15 TL  zarar  edilmiştir.

2022 YILI İLK İKİ AYINDA KÜÇÜK AİLE İŞLETMESİNDE   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI ( 15 sağmal inek süt ortalamsı 20 litre )

Süt satış fiyatına Devlet desteği dahil

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Aralık 2021 4,22 4,37
Ocak 2022 4,78 4,37
DEĞİŞİM % 13 0

Küçük aile işletmelerine süt soğutma ve  süt kalite primi verilmemektedir.  Aile işletmelerinden  alınan sütün soğutma tankına kadar olan masrafları  ve süt toplama merkezindeki giderler süt üreticisi tarafından karsılanmaktadır.  Bu nedenle aile işletmesi olan  süt üreticinin eline  1 litre çiğ süt için, Ulusal Süt konseyince belirlenen 4,7  TL yerine 4,35 TL ödenmektedir.  Litre başına yaklaşık 0,35 TL kesinti yapılmaktadır.

Süt üreticisi aile işletmeleride, 2022 yılı şubat ayında % 13 maliyet artışı ile 1 litre çiğ sütün maliyeti 4, 78 TL olmuştur. 1 litre sütten 0,41 TL zarar etmektedirler.

Sonuç olarak;

 • 2022 yılı  Şubat ayında Aile işletmeleri  işçilik ücreti  maliyete dahil edimediği  halde   1 litre çiğ sütten 0,41 TL zarar etmektedir. Hem emekleri boşa gitmekte hemde zarar etmektekteler.
 • 2022 yılı şubat ayında Süt hayvancılığı yapan büyük ölçekli süt  işletmeler ise 1 litre çiğ sütten 0,15 TL zarar etmeye başlamışlardır.
 • TUİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamının çok üstünde çiğ süt maliyet artışı olmuştur.
 • Aile süt işletmelerinde mazot ve elektrik tüketimi az olduğundan şubat ayında çiğ süt maliyet artış % si süt işletmelerine göre daha düşük  olmuştur.
 • Ulusal Süt Konseyince 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olan  1 itre çiğ süt alımına yapılan 1,5  TL  artış 2 ay gibi kısa sürede maliyet artışları karşısında erimiştir.

 

Ocak 2022-Şubat 2022

2022 YILI OCAK AYI VE 2022 YILI ŞUBATAYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARIININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 8  kalite primi ve devlet desteği dahildir. KDV  hariçtir.

Aylar 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT  
OCAK  2022                 4,39             5,10
ŞUBAT 2022                 5,25             5,10
DEĞİŞİM %                  20             0

1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam maliyeti 2022  yılı OCAK ayında 4,39  TL iken  ,2022 yılı Şubat ayında % 20 artış göstererek  5,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI OCAK AYI İLE 2022 YILI ŞUBAT AYI  FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI
  
Aylar 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM   ORANI TL PARİTESİ 
OCAK  2022                  0,820
ŞUBAT 2022                  0,783
DEĞİŞİM %                   -4

2022 yılının Ocak ayı 1 litre çiğ süt  süt parası ile 0,820 gram süt yemi alınabilirken ,2022 yılı Şubat ayında 1 litre çiğ süt parası ile 0, 783 gram süt yemi alınabilmiştir. Kayıp % 4 olmuştur.
 
 
Aylar 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
OCAK  2022                 0,70
ŞUBAT 2022                 -0,15

2022 yılının OCAK ayında 1 litre çiğ sütten 0,70 TL kar edilirken,2022 yılının  ŞUBAT ayında 1 litre çiğ sütten 0,15 TL  zarar  edilmiştir.

Yıbaşından önce ; 

1 tonu 650 TL  olan  mısır silajı şubat ayında1  tonu 900 TL oldu.
 
Soyanın tonu 300 dolardan 750 dolara çıktı.

2022 yılı şubat ayında süt yemi fiyat artışı az olmasına ragmen  kaba yem ,  mazot ve elektrik   gibi girdilerin artmasına bağlı olarak  süt maliyetleri artmıştır.